देवगड दर्यांत बुडले स विद्यार्थी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

4 कुडी सांपडल्यो, एकल्याक वाटायलो, एक बेपत्ता

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

देवगडः देवगड पर्यटना खातीर पुणेच्या संकल्प सैनीक अकादमीची पिकनीक आयिल्ली. हे पिकनिकेक आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक दर्यांत न्हांवपाची इत्सा जाली. ते दर्यांत देंवून मजा करतना उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान देंविल्ले सवूय जाण बुडले. तातूंतल्या एकल्याक वाटावपाक येस आयलें, जाल्यार एकलो बेपत्ता आसा. चार जाणांक बुडून मरण आयलें. तांच्यो कुडी थळाव्या लोकांचे मजतीन उदकांतल्यान भायर काडले. ही घडणूक शेनवारा दनपारां 3.30 वरांच्या सुमाराक घडली.

हे संबंदांत मेळिल्ले म्हायती प्रमाम, पुणेच्या संकल्प सैनीक अकादमीची पिकनीक शुक्रारा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत मालवणा पर्यटना खातीर आयिल्ली. शुक्रा मालवण पळयले उपरांत पिकनीक शेनवारा सकाळीं देवगडांत पावली. श्रीक्षेत्र कुणकेश्वराचें दर्शन घेवन दनपारां देवगडांत आयले उपरांत जेवन खावन विद्यार्थी पवनचक्की वाठारांतले बागेंत गेले.

कांय विद्यार्थी पवनचक्कीच्यान काला देवगड दर्यादेगेर देंवले. तांकां दर्यांत न्हावपाची इत्सा जाली. ते उदकांत देंवले, मात उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ते बुडपाक लागले. ते बुडटना तांच्या सांगात्यांनी बोवाळ मारले उपरांत थळाव्या लोकांनी, जीवरक्षकांनी मजतीक धांव मारली. तांणी उदकांत देंवून तांकां वाटावपाचे सगळे यत्न केले. तुपे (22. रा. रुपीनगर- पुणे) हाका वाटोवपाक येस आयलें. प्रेरणा रमेश डोंगरे (21. रा. घरकूल चिखली पुणे), अनिषा नितीन पवळ (19. रा. चिखला ताम्हाण वस्ती), अंकिता राहूल गलाटे (21. रा. कृष्णनगर चिखली), पायल राजू बनसोडे (21. रा. चिखील पुणे) हांकां उदकांतल्यान भायर काडलीं. तांकां ग्रामीण हॉस्पिटलांत तत्काळ उपचारा खातीर व्हेलीं, थंय वैजकी अधिकारी डॉ. ह्विटकर हांणी तांकां आदींच मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. मजगतीं, घडणुकेची म्हायती सैनीक अकादमीच्या शिक्षकांनी देवगड पुलीस स्टेशनाक दिले उपरांत पुलीस निरिक्षक नीळकंठ बगळे, ओएसएय ए. जे. आगा, बिर्जे, विशाल वैजल,कॉन्स्टेबल सावंत, आचरेकर तशेंच तहसीलदार आर. जे. पवार, नगराध्यक्ष साक्षी प्रभू घडणुकेचे सुवातेर पावले.