दूरदर्शन वृत्तनिवेदक प्रदीप भिडे अंतरले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मुंबयः दूरदर्शनाचाे चेरो अशी वळख आशिल्ले ज्येश्ठ वृत्तनिवेदक प्रदीप भिडे (65) प्रदीर्घ दुयेंसान मुंबयंत अंतरले. मुंबय दूरदर्शन केंद्रा वयल्यान म्हणल्यार आताच्या ‘सह्याद्री’ वाहिनी वयल्यान फाटलीं चाळीस परस चड वर्सां ‘नमस्कार, आयच्यो ठळक बातम्यो’ अशें सांगपी भारदस्त आवाज बंद जाला.
1974 ते 2016 मरेन तांणी दूरदर्शना खातीर वृत्तनिवेदक म्हूण काम
केलें.
तांच्या मरणा उपरांत माध्यम क्षेत्रांतल्यान दुख्ख उक्तायलां. विज्ञान फांट्यांतल्यान शिक्षण घेतले उपरांत प्रदीप भिडे हांणी रानडे इन्स्टिट्यूटांतल्यांन पत्रकारितेची पदवी मेळयली. तांणी ई मर्क आनी हिंदूस्थान लिवर ह्या भोवराष्ट्रीय कंपनींनी कांय काळ जनसंपर्क अधिकारी म्हूण काम केलें. ते उपरांत ते मुंबय दूरदर्शन केंद्रांत वृत्तनिवेदन म्हूण नोकरीक लागले. तांणी वट्ट 25 वर्सां वृत्तनिवेदन केलें.
पिरायेच्या 21 व्या वर्सां भिडे हांणी बातम्यो दिवपाक सुरवात केली. मराठी वाङमय, नाटकां, कादंबऱ्यो, एकांकिका ह्या विशयांत तांकां विशेश आवड आशिल्ली. प्रसारमाध्यमांत करियर करचें असो तांचो मानस आशिल्लो.
प्रदीप भिडे हांणी ध्वनिमुद्रण स्टुडिओ निर्मिती संस्था सुरू केली. त्या माध्यमांतल्यान तांणी जायरात, म्हायतीपट आनी लघुपट हाचेर केलें. आतां मेरेन तांणी सुमार देड ते दोन हजार कार्यावळींचे सुत्रसंचालन, निवेदन केलां.