दुस्वासाचें वीख पातळावपी अपुरबुद्द

Group of successful businesspeople having a video conference

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ती जें कितें उलयली तें अयोग्य, भावना दुखोवपी आशिल्लें ही गजाल खरी. तरीय मनीसजातीच्या कल्याणा खातीर आतां हें प्रकरण चड ताणून धरचें न्हय.

फाटल्या कांय वर्सां सावन 4-5 राष्ट्रीय हिंदी- इंग्लीश खबरां चॅनलांचेर वादग्रस्त थारूं शकतात, अशे विशय घेवन भासाभास केल्ली पळोवंक मेळटा. हातूंत अलपसंख्याकां कडेन संबंदीत विशय आसले काय मागीर वातावरण तापता. आपल्याक आवडना वा तिडक येता, असो विशय चर्चेक आयलो काय मागीर विचारपाक नाका. नुस्त्या बाजारांत पसून जायना, तितलो बोवाळ जाता. उलोवप्यांक आपूण कितें उलयतां ताचें भान उरना वा आपूण कितलो पक्षनिश्ठ, रोखठोख, स्पश्टवक्तो, देशप्रेमी हें दाखोवपाची कूय येता. बऱ्याच पक्ष वावुरप्यांक असले डॅशिंग, अँग्री यंग लीडर आवडटात. भाजपाची म्हणयारी नुपूर शर्मा हीय अशीच भडक उलोवपी. एका इंग्लीश खबरां चॅनला वयले चर्चेंत तिणें इस्लामाचे प्रेशित मुहंमद पैगंबर हांचे विशीं वादग्रस्त वक्तव्य केलें आनी वादाची कीट उसळ्ळी. भाजपान नुपूर हांकां पक्षांतल्यान स वर्सां खातीर काडून उडयल्या आनी तांकां ट्वीट करून तेंको दिवपी दिल्ली भाजपा फुडारी नवीन कुमार जिंदाल हांकांय पक्षांतल्यान निलंबीत केल्यात. आमी सगल्या धर्मांच्या म्हापुरुस, प्रतिकांचो भोवमान करतां, अशें पत्रकूय भाजपान काडलां. कतार, कुवेत, इराण, सौदी अरेबिया, बहारीन ह्या देशांनी ह्या प्रकारा विशीं भारताच्या दुतावास, वेपारी कचेऱ्यां कडेन नाराजी उक्तायली. तशे फोनूय तांणी आमच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांक केल्या आसतले. मात, आतां ह्या वादान वेगळें वळण घेतिल्ल्याचें दिसता आनी ताचो निशेध करीत तितलो उणोच आसा.
बाहरीन आनी कुवेतांतल्या कांय व्हडल्या दुकानांच्या धनयांनी भारतीय म्हालाचेर बहिश्कार घाला. थंयच्या लोकांचोय ताका तेंको आसा. कांय भारतीयांक नोकरे वयले काडल्यात, अश्योय खबरो आसात. कुवेटांतल्या कोयर व्हरपी ट्रकांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे पोस्टर लायिल्ल्याचे फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्यात. एका राजकी पक्षाची म्हणयारी नाका जाल्लें उलयली म्हूण लोकशाही पद्दतीन वेंचून आयिल्ल्या, उंचेल्या पदा वयल्या फुडाऱ्याचो, आमच्या प्रधानमंत्र्याचो असो अपमान करप कुवेटाक सोबना. वैचारिक मुद्दे सोंपले काय मारामारीक सुरवात करपा सारको हो प्रकार जालो. सत्ताधारी तशेंच विरोधी फुडाऱ्यांनी हाचो निशेध केला. थंयच्या सरकारान ह्या प्रकाराची गंभीर दखल घेवन दोशींचेर कारवाय करूंक फावो. नुपूर प्रकरणांत आंग काडून जागे जाल्ल्या आखाती देशांनी तांच्या लोकांक थंय कितलें आचार- विचार स्वातंत्र्य आसा, ताचें चिंतन करचें. सध्या आमी खंयच्या शेंकड्यांत वावुरतात, ताचोय अभ्यास करचो.
संवसारांतले भोवतेक देश एकामेकांचेर अवलंबून आसात, हें वेगळें सांगपाक नाका. आमचे भारतीय आखाती देशांनी आसात. हांगाचो म्हाल थंय वता. तशेंच तांचोय म्हाल, विमानां आमच्या देशांत येतात.
एकमेकांची कोंयडी केल्यार ताचें लुकसाण, त्रास दोनूय देशांतल्या वेपारी, वेवसायिक, विद्यार्थी आनी हेर सगल्यांक जातले. वादग्रस्त उलोवपी व्यक्तीक पक्षांतल्यान काडल्या, तिचेर पुलीस कारवाय जावं येता. तिणें स्वता दिलगिरी उक्तायल्या. ती जें कितें उलयली तें अयोग्य, भावना दुखोवपी आशिल्लें ही गजाल खरी. तरीय मनीसजातीच्या कल्याणा खातीर आतां हें प्रकरण चड ताणून धरचें न्हय. दोनूय देशांच्या पक्ष वावुरप्यांनीय सोशल मिडियाच्या रणांगणाचेर चलिल्या ह्या आनी हेर नाजूक विशयां वयल्या शाब्दीक संघर्शाक विराम दिल्यार बरो.
नुपूर शर्मा तिडकीन उलोवन गेली. तिचे भशेनूच सोशल मिडिया, टीव्ही- यूट्यूब चॅनलांचेर वाॅशिंग्टनाचे कुराडी परस वेगान बोटां चलोवन दुस्वासाचें वीख पातळावपी अपुरबुद्दांचें कितें? न्हंयेचें तोंड धरपाक येना, तरीय पक्ष, संघटनांनी आपापल्या वावुरप्यांच्या नांकांत वेंसण घालपाचो वेळ आयला. सोशल मिडिया कंपनींचीय जापसालदारकी आसा. आपल्या फुडाऱ्यान गाळी पसून संवल्यो जाल्यार ताचें (आनी गाळयांचेंय) समर्थन करपी व्हाॅटसअॅप, फेसबूक पदवीधर आसात. हो दुस्वास पातळावन कितें साध्य जातलें, तें कळना. हे लाव्हाचे थर कांय जाणांच्या मना- काळजांत दाटत आसात. एक दीस ताचो उद्रेक जालो जाल्यार आमच्या लोकशाय राष्ट्राकूच ताचे वायट परिणाम भोगचे पडचे नात? हाचे आदीं जायतीं जाळमुखां फुटल्यांत आनी तातूंत हुलपून गेल्यात निश्पाप भारतीय, जांचो ह्या प्रकरणां कडेन कसलोच संबंद नाशिल्लो. नुपूर शर्मा प्रकरणांत आमच्या परराष्ट्र धोरणाक ‘हेरलायन फ्रॅक्चर’ जालां, अशें जाणकारांक दिसता. ही दुख बेगीन
भरून येवं.