दुबावीत डॉमनीक डिसोझाक जामीन मंजूर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जामीन मेळ्ळे उपरांत हॉस्पिटलांतल्यान रोखडोच परतलो घरा

म्हापशें: धर्मांतरण प्रकरणांत दुबावीत डॉमनीक डिसोझा हाका परतून असो गुन्यांव करप ना तशेंच परवानगे बगर गोंय सोडून वचप ना ह्या अटीं सयत सशर्त जामीन मंजूर केला. जाल्यार दुबाविताची घरकान्न जोऑन मास्कारेन्हस ई डिसोझा हिणें अटकपूर्व जामिना खातीर जिल्हो न्यायालयांत धांव घेतल्या.

दुयेंसांतल्यान बरें करपाचें हांयस दाखयत बळजबरेन धर्मांतर करपाक भाग पाडपाचो यत्न केल्ल्याच्या आरोपा खाला म्हापशें पुलिसांनी सडयें-शिवोलेच्या फायव्ह पिलर्स चर्चीचे सर्वेसर्वा आनी आपघोशीत गॉड मॅन दुबावीत डॉमनीक डिसोझा हाका अटक केल्ली. अटक केले उपरांत रोखडेंच भलायकेचे कारण सांगून दुबावीत जिल्हो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल जाल्लो.

कागाळदार प्रकाश कृष्णा खोब्रेकार (कुचेली, म्हापशें) आनी कागाळदार निखील शेट्ये (खोर्ली, म्हापशें) हांणी हे विशीं पुलिशेंत लेखी कागाळ दाखल केल्ली. ते प्रमाण दुबावीत डॉमनीक डिसोझा, तांची घरकान्न जोऑन मास्कारेन्हस ई डिसोझा आनी तांच्या हेर वांगड्यां आड पुलिसांनी भादंसं कलम 153 अ, 295 अ, 506(2) तशेंच जादुटोणो प्रतिबंधक कलम 3 आनी 4 प्रमाण गुन्यांव दाखल केल्लो.

शुक्रारा दुबावीत डिसोझान जामिना खातीर हांगासरल्या पयलो वर्ग न्यायालयांत अर्ज दाखल केल्लो. ह्या अर्जाचेर जाल्ले सुनावणे उपरांत न्यायालयान 10 हजाराच्या बॉण्डा सयत तितल्याच किमतीच्या थळाव्या हमिदारा सयत सशर्त जामीन मंजूर केलो. जामीन मेळटकूच दुबावीत हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज घेवन रोखडोच घरा गेलो.

ह्या प्रकरणाचे चवकशे खातीर आपयले उपरांत तपास अधिकाऱ्यां मुखार हाजेरी लावची, पुराव्याची छेडछाड करची न्हय, अर्जदाराचेर जो गुन्यांवाचो आरोप आसा तशे पद्दतीचो गुन्यांव परतून करचो न्हय, खटल्याची वस्तुस्थितीची म्हायती आशिल्ले खंयचेय व्यक्तीक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रितीन हांयस, धमकी वा हमी दिवची न्हय. न्यायालयाचे परवानगे बगर गोंया भायर वच्चें न्हय. निर्देश येतले तेन्ना न्यायालया मुखार हजर रावचें अश्यो अटी ह्या जामीन मंजुरीपत्रांत न्यायालयान नमूद केल्यात. दुबाविता वतीन न्यायालयांत अ‍ॅड. कपील केरकार हांणी बाजू मांडली.

दुबावितान न्यायालयांत दोन जामीन अर्ज दाखल केल्ले. पूण ताका दोना मदल्या एकाच गुन्यांवांत अटक जाल्ली. ताका लागून दुसरो अर्ज ताणे सुनावणे वेळार फाटीं घेतलो. डॉमनीकाक कागाळदार कृष्णा खोब्रेकार हांचे कागाळी प्रमाण दाखल केल्ल्या गुन्यांवांत अटक केल्ली. कागाळे प्रमाण हो गुन्यांव 2010 ते 2013 मजगतीं घडिल्लो. ह्या प्रकरणांत कागाळदारान बुधवारा 25वेर कागाळ दाखल केल्ली.

जाल्यार कागाळदार निखील शेट्ये हांचे कागाळी प्रमाण हो प्रकार फाटल्या 22 मे दिसा घडिल्लो. ते उपरांत तांणी 25वेर पुलिशेंत कागाळ दाखल करतकूच बिरेस्तारा 26वेर दुबाविता आड गुन्यांव दाखल केल्लो. दोनूय गुन्यांव समान आशिल्ल्यान दुबाविताक पयलीं एका गुन्यांवांत अटक केल्ली. दुसर्‍या गुन्यांवात अटक करपा खातीर दुबाविताक पुलिसां वतीन सीआरपीसी कलम 41 खाला नोटीस धाडून आपोवचें पडलें. जर दुबावीत हजर रावलो ना जाल्यार पुलिसांक ताका अटक करची पडटली.

मजगतीं, पुलिसांनी शुक्रारा ट्रोपवाडो सडयें शिवोली हांगासरल्या दुबाविताच्या फायव्ह पिलर्स चर्च ह्या घरा तशेंच ताच्या प्रार्थना थळाची झडटी घेवन पंचनामो केला. ह्या प्रकरणां संबंदीत कांय दस्तावेज पुलिसांनी जप्त केल्यात.

ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस निरिक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक आशीश परब आनी गौरव नायक करतात.

ह्या प्रकरणांतली दुसरी दुबावीत घरकान्न जोऑन मास्कारेन्हस ई डिसोझा हिणें आपली अटक टाळपा खातीर जिल्हो न्यायालयांत अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. शुक्रारा सादर केल्लो हो अर्ज न्यायालयांत दाखल करून घेतला. पूण ह्या अर्जा वयली सुनावणी निश्चीत केल्ली ना.

गोंयांतल्या लोकांक हांयसां दाखोवन तांची बळजबरेन धर्मांतरां करपी डॉमनीक डिसोझाचेर खर कारवाय करची. सरकारान अशा धर्मातरांचेर बंदी घालची अशी मागणी हिंदू संघटणांनी केल्या. हे संबंदीचें निवेदन उपजिल्होधिकाऱ्यांक सादर केलां. धर्मांतरां आडावपा खातीर सरकारान धर्मांतर बंदी कायदो करचो अशी मागणी ह्या निवेदनांतल्यान केल्या. डॉमनीक डिसोझाच्या अर्थीक वेव्हाराची चवकशी करची. तशेंच जांचें धर्मांतर जालां तांकां राखण दिवची अशीय मागणी निवेदनांतल्यान केल्या.