दुडूच दुडू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बिहारांतल्या जितेंद्र कुमार ह्या वखदां निरीक्षकाच्या घरांत दक्षता खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घाल्ले धाडींत नोटीच नोटी सांपडल्यो.
ते मेजपाचें काम शेनवारा रातीं मेरेन चलतालें. ते ताणें खाटे पोंदा लिपोवन दवरिल्ले.