दीसपट्टें स्तोत्र वाचन करचें: कल्पेश गांवस

विद्यालयांत रामरक्षा म्हणटना विद्यार्थिनी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपय हनुमान विद्यालयांत श्रीराम स्तोत्र वाचन सर्त

वाळपय: श्रीरामरक्षा स्तोत्र हें नेमान घराघरांत म्हणपी एक पवित्र स्तोत्र आसा. तेच प्रमाण एक संरक्षक कवच म्हूण ह्या स्तोत्राक विशेश म्हत्व आसा. ल्हानपणा सावन भुरग्यांचेर बरे संस्कार, वाणी स्पश्ट आनी शुद्धताये खातीर स्तोत्राचें दीसपट्टें वाचन करचें अशें विद्यालयाचे संस्कृत शिक्षक आनी श्रीरामरक्षा स्तोत्र शिकोवपी शिक्षक कल्पेश गांवस हांणी आपले विचार मांडले.

ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें, आयज भुरग्यां मदीं बरे तरेच्यो संवयी लावप गरजेचें आसा. टीव्ही आनी मोबायलाचें फॅड दिसान दीस वाडूंक लागलां. हातूंतल्यान भुरग्यांची वैचारीक शक्त उणी जायत आसून ताचो मानसीक भलायकेचेर परिणाम जायत आसता. हाका लागून ईश्वराचें वाचन, नामस्मरण करप ही काळाची गरज जाल्या.

पालकांनी हे खातीर आपल्या भुरग्यांक ईश्वरी भक्ती खातीर आवड निर्माण करप गरजेचें आसा. फुडारांत तांची जीण सुखी आनी आनंदी जावपाची आसत जाल्यार दरेकान ईश्वराची भक्ती करप गरजेची अशें कल्पेश गांवस हांणी मुखार उलयतना म्हणलें.

हनुमान विद्यालयांत सेगीत अशे तरेचे उपक्रम आयोजीत करतात. भुरग्यांची मानसीक भलायकी तणावमुक्त जावची आनी बरे तरेची भलायकी तांकां मेळची हे खातीर सेगीत वेगळ्यावेगळ्या प्रकारचे उपक्रम आयोजीत करतात अशेंय गांवस हांणी म्हणलें. राम रक्षा वाचन ह्या उपक्रमांत भुरग्यांनी व्हड प्रमाणांत वांटो घेतिल्ले खातीर तांणी सगल्या भुरग्यांचें अभिनंदन केलें.

श्रीरामरक्ष स्तोत्र वाचन सर्तींत कु. सान्वी निंबाळकर, कु.आर्या बर्वे, कु. कार्तीक जोशी, कु. श्रीराम बर्वे, कु. लक्षवेध कुलकर्णी आनी कु. विनायक जोशी ह्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो. सर्त व्हड उमेदीन जाली. संपूर्ण श्रीरामरक्षा स्तोत्र शिकोवप ते सर्त सोंप मेरेन शाळेच्यो मुख्याध्यापिका सुविधा बर्वे हांणी मजत केली.