दिवचल म्हालांत दोन घरां कोसळ्ळीं; सुमार अडेज लाखाचें लुकसाण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल: दिवचल म्हालांत उटंगाराच्या पावसान दोन घरां कोसळून सुमार अडेज लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मामलेदार लक्ष्मीकांत कुट्टीकार हांणी दिली.

मर्मवाडो नार्व्यां श्रीमती वासंती वसंत चोडणकार हांचे मातयेचें घर मातयेभरवण जावन दोन लाखाचें लुकसाण जालें. घरांतलें पाखें कोसळून घरांतलें सामान पावसांत भिजून लुकसाण जालें.

दुसरे एके घडणुकेंत वेळग्यां गांववाडो हांगासरल्या लीला वेळगेंकार हांच्या घराची वणत कोसळून सुमार 40 ते 50 हजार रुपयांचें लुकसाण जालें.

जांची घरां पडल्यांत त्यां घरांतल्या लोकांक सुरक्षीत सुवातेर दवरतले. म्हालांत विवीध सुवातांनी झाडांची पडझड जाल्या. उजो पालोवपी दळाचे जवान तशेंच तलाठी बी मजत कार्य करून लुकसाण जाल्ल्याचो नियाळ घेत आसात. लुकसाण जाल्ल्यांक आपत्कालीन मजत दिवपाची मागणी जायत आसा.