दिवचले योगा दीस मनयलो उमेदीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः “करे योग रहे निरोग ” हा स्वामी रामदेवजी हांणी दिल्लो योग मंत्र दिवचलच्या ज्येश्ठ बायल योगा साधक सार्थ ठरयतात. संवसारीक योगा दीस म्हणून जाहीर केल्या उपरांत दिवचले योगाच्या प्रसाराक नेट आयलो. गांवागांवानी योग प्रशिक्षण आनी शिबिरां घेतात.
पंतजली समितीच्या ज्येश्ठ योग साधक, साधिका हांणी योग दिसा निमतान दिवचलच्या शांताराम नगरांतल्या वृंदा दीनानाथ तारी सभाघरांत विशेश कार्यावळ आयोजीत केल्ली. महिला पतंजली गोंय प्रभारी संध्या खानोलकार, दिवचल समितीची अध्यक्ष वैशाली कर्पे, योग प्रशिक्षक अरूणा राजेश पाटणेकार, उज्वला आचार्य, उषा बांदेकार, शुभदा पटवर्थन ह्या वेळार माचयेर आशिल्ली.
योग साधिका उषा बांदेकार, मुक्त महाजन, शुभदा पटवर्धन, रेखा धोंड, चारुशिला तिळवे, अनघा जांभेकर हांचो रोप कुंडी दिवन दिवचल पालिकेची नगरसेविका सुखदा तेली हांचे हस्तुकीं भोवमान केलो. ज्येश्ठ योग साधकांनी आपले अणभव सांगलें. नेमात योग साधना केल्यार जीण निरोघी आनी सुखाची जाता अशें तांणी सांगलें.
कार्यावळींत योग, प्राणायाम हाची प्रात्यक्षिकां करून दाखयलीं. आश्विनी पटवर्धन हिणे कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें आनी निमाणे उपकार मानले. प्रार्थना आनी शांतीपाठान कार्यावळीचो समारोप जालो.
जेष्ठ महिला योग साधक उषा बांदेकर, मुक्ता महाजन, शुभदा पटवर्धन रेखा धोंड, चारुशीला तिळवे, अनघा जांभेकर यांचा रोपकुंडी देऊन नगरसेविका सुखदा तेली यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.