दिवचले अज्ञात तरणाटाच्यो दुबावीत हालचाली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिवमोगी सतर्क; पुलिशेंत धांव

दिवचलः दिवचलच्या सर्कला लागसार आशिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या लागसार शेनवारा एका अज्ञात तरणाट्याच्यो दुबावीत हालचाली शिवमोगींचे नदरेक आयल्यो. ते उपरांत शिवमोगी एकठांय आयले आनी तांणी त्या तरणाट्याक धरून पुलिशेच्या ताब्यांत दिलो.
पुलिसांनी ताब्यांत घेतिल्लो तरणाटो हैदराबादेंतलो आसा. ताची मानसीक भलायकी सारकी नाशिल्ल्याचो निश्कर्श काडून ताका गोंया भायर धाडिल्लो, अशें सांगिल्लें. मात तोच मनीस परतून दिवचले दिशिल्ल्यान शिवमोगीं सांजे वेळार एकठांय जमले. ह्या वेळार तो मनीस विचित्र वागता अशें दिसलें, अशें महेश तेली, मंदार गावडे, विश्राम मोरजकार आनी मनोहर डिचोलकार हांणी सांगलें.
पुलिसांनी ताकतिकेन ताचो तपास करून ताका गरज पडल्यार हॉस्पिटलांत दाखल करचो, तशेंच ताचो बंदोबस्त करचो, अशें शिवमोगींनी सांगलें.
तो तरणाटो एका तरणाट्याक मेळ्ळो आनी ताणें चॉकलेट दिवन जें जालां तो प्रकार इतल्यारूच थांबोवया, अशें सांगलें. ही म्हायती विश्रान मोरजकर हांणी दिली. ते उपरांत तो तरणाटो परतून दिवचले दिसलो. ताका लागून शिवमोगींनी हे संबंदांत पुलिशेक कल्पना दिली.
त्या मनशाचेर पाळत दवरून पुलिसांनी योग्य ती कारवाय करची, अशी मागणी शिवमोगींनी केल्या.