दिल्ली कॅपिटल्साचें आकर्शक जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे प्रिमियर लिगेंत काल दिल्ली कॅपिटल्सान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूक 25 धांवड्यांनी हारयलो. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची मुखेली स्मृती मंधानान हांगाच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडीयमाचेर टॉस जिखून पयलीं फिल्डिंग करपाचो निर्णय घेतलो. पूण, तिचो हो निर्णय दिल्ली कॅपिटल्सान चुकीचो थारायलो. दिल्ली कॅपिटल्सान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 194 धांवड्यो केल्यो. तिच्या शेफाली वर्मान 50 धांवड्यांची खेळी केली. मारिजन कॅपान 16 बॉलांनी 32 धांवड्यो केल्यो.

मोखीचो फाटलाव करपी बंगळुरू वतीन मंधानान उत्कृश्ट बॅटींग केली. पूण, तिची ही खेळी आपल्या पंगडाक हारी पसून वाटावपाक शकली ना. बंगळुरूक 20 ओव्हरींनी 9 विकेटी वगडावन 169 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो.

मंधानान 74 धांवड्यांची खेळी केली. बायलांचे प्रिमियर लिगेंतलो तिचो हो पयलो अर्द शेंकडो थारलो. मजगतीं, वट्ट 130 धांवड्यो करून सध्या अंदूंच्या हंगामांत सगल्यांत चड धांवड्यो करपाचे वळेरेन पयले सुवातेर आसा.

दिल्ली कॅपिटल्सान निमाण्या पांच ओव्हरींनी 70 धांवड्यो केल्यो. डावाची सुरवात मेग लेनिंग आनी शेफाली वर्मान केली. लेनिंग 11 धांवड्यो करून बाद जाली. हे मजगतीं, शेफालीन पावरप्लेंत व्हड शॉर्ट खेळ्ळे. ताका लागून दिल्लीन पावरप्लेंत एक विकेट वगडावन 45 धांवड्यो केल्यो.

तिसरे सुवातेर बॅटिंगेक आयिल्ले एलिस कॅप्सीन शेफालीक बरी साथ दिली. दोगांयनी आक्रमक खेळ करतना दुसरे विकेटी खातीर 82 धांवड्यांची म्हत्वाची भागिदारी केली. अखेरेक शेफाली अर्द शेंकडो पुर्ण केल्या उपरांत रोखडीच बाद जाली. तिका श्रेयांका पाटीलान बाद केली. ताचे उपरांत आयिल्ले जेमिमा रॉड्रिग्साक खातें लेगीत उगडपाक जमलें ना. हांगाच्यान दिल्लीचो डाव उमळशीक वाडोवपी थारलो. बाकी आशिल्ल्या पांच ओव्हरींनी दिल्लीन 70 धांवड्यांची भर घाली. कॅपान 16 बॉलांनी 32 आनी जेस जोनासनान 16 बॉलांनी 36 धांवड्यो केल्यो.

मोखीचो फाटलाव करपी बंगळुरून लेगीत आक्रमक सुरवात केल्ली. मंधाना आनी सोफी डिवायन हिणें डावाची सुरवात केली. मंधानान आक्रमक बॅटींग करतना पावरप्लेंत 28 बॉलांनी 45 धांवड्यो केल्यो. डिवायनान 8 बॉलांनी 6 धांवड्यो केल्यो. मंधानान आक्रमक बॅटींग केली, जाल्यार डिवायनान विकेट राखून बॅटींग केली.

णववे ओव्हरींत डिवायन 23 धांवड्यो करून बाद जाली. मंधाना लेगीत 12वे ओव्हरींत 74 धांवड्यो करून तंबूंत परतली. हांगाच्यान बंगळुरू चेपणाखाला आयलो. उरिल्ल्या बॅट्समनांक बरे सुवारवातीचो फायदो घेवपाक जमलो ना.