दिल्लीन बिटकी कवळ्ळी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे (आयपीएल) 69वे मॅचींत मुंबय इंडियन्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 5 विकेटींनी हारयलो. हे हारीक लागून दिल्ली कॅपिटल्साचें प्ले ऑफांत सुवात मेळोवपाचें आव्हान सोंपलें. प्ले ऑफांत सुवात मेळोवपा खातीर दिल्लीक ही मॅच खंयचेय परिस्थितींत जिखपाकूच जाय आशिल्ली. दुसरे वटेन मुंबय इंडियन्स जिखिल्ल्यान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचें प्ले ऑफांत सुवात मेळोवपाचो मार्ग मेकळो जालो. आतां 25 मेक जावपी पयले एलिमिनेटरांत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगड लखनौ सुपर जायण्ट्स पंगडा आड खेळटलो. 

दिल्लीन कॅपिटल्सान दिल्ले 160 धांवड्यांचे मोखीचो फाटलाव मुंबय इंडियन्सान 19.1 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन केलो. 

ते पयलीं दिल्ली कॅपिटल्साची करात वा मरात मॅचीची सुरवात सामकी बाबत जाली. डॅव्हीड वॉर्नर आनी मिचेल मार्श पुर्ण अपेशी थारले. वॉर्नरान फक्त पांच धांवड्यो केल्यो, जाल्यार मार्शाक खातें लेगीत उगडपाक जमलें ना. वॉर्नराक डॅनिएल सॅम्सान आनी मार्शाक जसप्रीत बुमरान बाद केलो.

हे दोगूय बाद जाल्या उपरांत पृथ्वी शॉक लेगीत व्हड खेळी करपाक जमली ना. ताणें 23 बॉलांनी 24 धांवड्यो केल्यो. ताका बुमरान बाद केलो. तीन विकेटी पडल्या उपरांत दिल्लीची सगली भिस्त मुखेली ऋषभ पंताचेर आशिल्ली. पूण, दुसरे वटेच्यान सरफराज खान तंबूंत परतलो. ताणें 10 धांवड्यो केल्यो.

धांवगती वाडोवपाचें चेपण हाताळपाक पंताक जमूंक ना आनी तो 33 बॉलांनी 39 धांवड्यो करून बाद जालो. हातूंत चार चवक्यांचो आनी एका सक्याचो आस्पाव आशिल्लो. रोव्हमॅन पॉवेल बरी बॅटींग केली. ताणें 34 बॉलांनी 43 धांवड्यो केल्यो. अक्षर पटेलान नाबाद 19 धांवड्यो केल्यो.