दिल्लीन आव्हान राखलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिल्ली कॅपिटल्साची प्ले ऑफांत पावपाची आस्त अजून कायम आसा. इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे (आयपीएल) 64वे मॅचींत ताणें पंजाब किंग्साक 17 धांवड्यांनी हारयलो. 

दिल्लीन दिल्ले 160 धांवड्यांचे मोखीचो फाटलाव करपी पंजाबाक निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 9 विकेटी वगडावन 142 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो.

दिल्ली कॅपिटल्सा वतीन शार्दुल ठाकूरान उत्कृश्ठ बॉलींग करतना चार विकेटी घेतल्यो. जाल्यार पंजाबा वतीन जितेश शर्मान सगल्यांत चड 44 धांवड्यो केल्यो. पूण, आपल्या पंगडाक जैत मेळोवन दिवपाक ताका जमलें ना.

ह्या जैता उपरांत दिल्ली कॅपिटल्साचे 14 गूण जाल्यात आनी ताची प्ले ऑफांत सुवात मेळोवपाची आस्त अजून जिवी आसा.

160 धांवड्यांचो फाटलाव करपी पंगडाची सुरवात बाबत जाली. ताच्यो थारावीक अंतरान विकेटी पडत गेल्यो. 61 धांवड्यांचेर ताचो अर्द पंगड तंबूंत गेल्लो.

ताच्या फक्त चारूच बॅट्समनांक दोट्टी आंकडो हुपपाक जमलो. जितेश शर्मा खेरीत जॉनी बॅयरस्टो (28), शिखर धवन (19) आनी सकयले सुवाते वयलो राहुल चाहर (25) हाका दोट्टी आंकडो हुपपाक जमलो.

हे हारीक लागून पंजाबाचो प्ले ऑफांत सुवात मेळोवपाचो मार्ग कठीण जाला. ताचे 12 गूण आसात.

ते आदीं मिचेल मार्शाच्या अर्द शेंकड्या नेटार निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 7 विकेटी वगडावन 159 धांवड्यो केल्यो.

दिल्ली कॅपिटल्साची सुरवात सामकी बाबत जाली. ओपनर डॅव्हीड वॉर्नर पयल्याच बॉलाचेर बाद जालो. ताका लियाम लिव्हींगस्टोनान तंबूंत धाडलो. ते उपरांत सरफराज खान आनी मिचेल मार्श हांणी डाव सांबाळपाचो यत्न केलो. दोगांयनी दुसरे विकेटी खातीर 51 धांवड्यांची भागिदारी केली. पूण, अर्शदीप सिंगान सरफराजाक (32) बाद करून ही जोडी फोडली.

ते उपरांत मिचेल मार्शाक सांगात दिवपाक ललीत यादव मैदानांत देंवलो. दोगांयनी तिसरे विकेटी खातीर 47 धांवड्यांची भागिदारी केली. अखेरेक ललीत यादवाक लेगीत अर्शदीपान बाद केलो. ललीत वैयक्तीक 24 धांवड्यो करून तंबूंत परतलो.

मुखेली ऋषभ पंताक व्हड खेळी करपाक जमली ना. तो सात धांवड्यो करून लिव्हींगस्टोनाच्या बॉलाचेर जितेश शर्माक कॅच दिवन परतलो. रोवमॅन पावेलाक लेगीत व्हड खेळी करपाक जमली ना. तो लेगीत दोन धांवड्यो करून लिव्हींगस्टोनाचो शिकार थारलो.

एके वटेन विकेटी पडत आशिल्ल्यो. पूण दुसरे वटेन मिचेल मार्श धांवड्यांची गती वाडोवपाच्या यत्नांत आशिल्लो. ताणें 48 बॉलांनी 3 सके आनी चार चवक्यांचे मजतीन 63 धांवड्यांची खेळी केली.

पंजाबा वतीन लिव्हींगस्टोन आनी अर्शदीप सिंग हाणें दरेकी तीन विकेटी घेतल्यो. जाल्यार रबाडाक एक येस मेळ्ळें.