दिल्लीचें आव्हान कायम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिल्ली कॅपिटल्सान इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे (आयपीएल) 58वे मॅचींत राजस्थान रॉयल्साक 8 विकेटींनी हारयलो. टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करतना निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 6 विकेटी वगडावन 160 धांवड्यो केल्यो. दिल्ली कॅपिटल्सान 18.1 ओव्हरींनी 2 विकेटी वगडावन मोख मेळयली. मिचेल मार्शान 62 बॉलांनी 89 धांवड्यो केल्यो. डॅव्हीड वॉर्नरान नाबाद 52 धांवड्यांचें योगदान दिलें.

ह्या जैता सयत दिल्लीचे 12 मॅचींतल्यान 12 गूण जाल्यात आनी तो प्ले ऑफांत सुवात मेळोवपाचे सर्तींत कायम आसा. राजस्थान रॉयल्साचे 12 मॅचींतल्यान 14 गूण आसात.

ते आदीं दिल्ली कॅपिटल्साचो मुखेली ऋषभ पंतान टॉस जिखून पयलीं बॉलींग करपाचो निर्णय घेतलो. ते उपरांत राजस्थान रॉयल्साच्या ओपनरांक विस्फोटक सुरवात करून दिवपाक अपेशी थारले. जोस बटलराक चेतन सकारियान बाद केलो. बटलरान 11 बॉलांनी 7 धांवड्यो केल्यो.

बटलर बाद जाल्या उपरांत यशस्वी जयस्वालाक साथ दिवपाक रवीचंद्रन आश्विन मैदानांत देंवलो. दोगांयनी दुसरे विकेटी खातीर 43 धांवड्यांची भागिदारी केली. पंगडाक दुसरो धपको जयस्वालाच्या रुपान बसलो. ताणें 19 बॉलांनी 19 धांवड्यांची खेळी केली. ताका मिचेल मार्शान बाद केलो. दोन विकेटी वगडायल्या उपरांत तिसरे विकेटी खातीर आर आश्विन आनी देवदत्त पड्डिकल हांणी 53 धांवड्यांची भागिदारी केली. हे मजगतीं, आश्विनान आपलो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. ताणें अर्द शेंकडो पुर्ण करपाक 38 बॉल घेतले. पूण, अर्द शेंकडो पुर्ण केल्या उपरांत तो रोखडोच बाद जालो.

राजस्थानान आपल्यो विकेटी उण्यो वगडायिल्ल्यो. पूण, ताचे धांवड्यांची गती सावकाश आशिल्ली. ताका लागून धांवड्यांची गती वाडोवपाच्या यत्नांत मुखेली संजू सॅमसन (6) रोखडोच बाद जालो. देवदत्तान लेगीत अखेरच्या ओव्हरींनी धांवगती वाडोवपाचो यत्न केलो. ताणें 30 बॉलांनी स चवके आनी दोन सक्यांचे मजतीन 48 धांवड्यो केल्यो. हे मजगतीं, रियान परागान 5 बॉलांनी 9 धांवड्यो केल्यो.

रस्सी वॅन डर ड्युसन (12) आनी ट्रॅण्ट बोल्ड (3) हांणी जलद रितीन धांवड्यो करपाचो यत्न केलो. पूण, तांचो यत्न दिल्लीच्या बॉलरांनी फुकट घालयलो. ताका लागून राजस्थानाक 6 बाद 160 मेरेन मजल मारप शक्य जालें.