दिल्लीक अती गरमेक लागून एकल्याक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था: दिल्लीची उश्णताय सोंसपा भायली जाल्या. गरमेन आंग सगळे भाजपाक लागलां. हे वाडपी गर्मेक लागून दिल्लीक एकल्याक मरण आयलां. दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत एका मनशाक अती गरमेक लागून मरण आयलें. ताका जोर आयलो म्हणून हॉस्पिटलांत दाखल केलो. ताचो जोर थर्मामिटरार तपासलो तेन्ना तो १०७ डिग्री इतको आशिल्लो अशें दोतोरांनी सांगलें.

नेमकें कितें जालें?
दिल्लींतल्या राम मनोहर हॉस्पिटलांत मूळ बिहारचो आशिल्ल्या ४० पिरायेच्या दादल्याक मरण आयलें. ताका वताचो झटको लागिल्ल्यान ह्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो. उश्णताय सोंसनाशिल्ल्यान ताका सोमारां रातीं हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो. ह्या मनशा विशीं दोतोरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण, हो दुयेंती अशे कुडींत रावतालो थंय फॅन वा कुलर नाशिल्लो. ताका जोर आयलो. आमी जेन्ना ताचो जोर तपासलो तेन्ना ताचो पारो १०७ डिग्रीं वयर गेलो. दिल्लींत गरमेक लागून मरण येवपाची ही अंदूंची पयली घडणूक अशें दोतोरांनी सांगलें.