दिलीप धारगळकार हांच्या दोन पुस्तकांचें प्रकाशन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आर्या प्रकाशन, दिवचल आनी शिक्षा व्हिजन, दिवचल हांच्या जोड पालवान प्रा. दिलीप धारगळकार हांच्या ‘मसणभूंय’ आनी ‘सटयेमाये’ ह्या दोन पुस्तकांचो प्रकाशन सुवाळो निकतोच झांट्ये जिमखाना सभाघरांत जालो.
आमदार डाॅ. चंद्रकांत शेटये, गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष अरूण साखरदांडे, प्रा. हनुमंत चोपडेकार, दिलीप धारगळकार हांचे उपस्थितींत पुस्तकांचें प्रकाशन जालें. ह्या वेळार प्रा. हनुमंत चोपडेकार हांणी दोनूय पुस्तकांचेर आपले विचार मांडले आनी दोनूय पुस्तकां वास्तववादी घडणुकांनी भरिल्लीं आसात म्हणपाचें सांगलें. लेखकांनी सगलीं प्रकरणां सामकीं तटस्थपणान मांडल्यांत. ताका लागून तांचीं दोनूय पुस्तकां वाचनीय जाल्यांत अशें तांणी सांगलें.
अरूण साखरदांडे हांणी दर्जेदार साहित्य निर्मिती करून घडिल्ल्या विंगडविंगड घडणुकांचो नियाळ खूब परखडपणान घेतिल्ल्याचें सांगलें. आमदार डाॅ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी धारगळकार हे सामके स्पश्टवक्ते, निर्भीड लेखक आसात म्हणपाचें सांगून ताचें प्रतिबिंब तांच्या लिखाणांतल्यान दिसता अशें सांगलें. स्मशानांत घडपी घडणुको आनी हेर अणभव सांगून खरी वस्तुस्थिती मांडून तांणी विनोदी आनी दर्जेदार कलाकृती निर्माण केल्या अशेंय तांणी सांगलें.
दिलीप धारगळकार हांणी येवकाराच्या उलोवपांत पुस्तकाच्या लिखाणांतले अणभव सांगलें. संजय तेंडुलकार हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केलें.