दावकोण गांवांतले रस्ते उदका खाला

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

धारबांदोडें उपजिल्होधिकाऱ्यान गांवांत वचून केली पळोवणी

लोकां मदीं भिरांत; पातळी वाडल्यार लागींच्या घरांनी अालाशिरो घेवपाचो आदेश

फोंडें: फोंडें आनी धारबांदोडें म्हालांत शुक्रारा सकाळीं दुदसागर न्हंयेची पातळी वाडिल्ल्यान फोंडें म्हालांतलें निरंकाल आनी धारबांदोडें म्हालांतल्या दावकोण गांवांतले रस्ते उदका खाला गेले. धारबांदोडें म्हालाचे उपजिल्होधिकारी निलेश धायगोडकार हांणी दावकोण गांवांत वचून पळोवणी केली. जाल्यार कुर्टी हांगासरल्या दादा वैद्य हायस्कुला कुशीक विठ्ठल इंगळे हांच्या घराची वणत कोसळून व्यंकट शेट्टी हांच्या घराचेर कोसळ्ळी. फोंडें उजो पालोवपी दळाचे कचेरेंत काल (शुक्रारा) 10 परस चड सुवातांनी पडझड जाल्ल्याची नोंद आसा.

दावकोण आनी निरंकाल वाठारांत दुदसागर न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान फाटल्या सोमारा सावन रस्तो उदका खाला वचपाचे प्रकार घडत आसात. शुक्रारा सकाळ सावन दोनूय सुवातांनी रस्त्या वयल्यान उदक गेल्ल्यान येरादारी ठप्प जाली. धारबांदोडें म्हालाचे उपजिल्होधिकारी निलेश धायगोडकार हांणी कुळें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक संजीव दळवी हांचे सयत गांवांत वचून पळोवणी केली.

रातच्या वेळार उदकाची पातळी वाडल्यार लोकांनी लागींच्या घरांनी आलाशिरो घेवपाचो आदेश तांकां दिला. अदीक प्रमाणांत घरांत उदक आयल्यार लोकांक रावपा खातीर इमॅक्युलेट हायस्कुलांत खासा वेवस्था केल्ल्याची म्हायती उपजिल्होधिकारी निलेश धायगोडकार हांणी दिली.

कुर्टी दादा वैद्य हायस्कुला कुशीक रावपी विठ्ठल इंगळे हांच्या घराची वणत कोसळून शेजरा आशिल्ल्या व्यंकट शेट्टी हांच्या घराचेर कोसळिल्ल्यान व्हड लुकसाण जालें. घडणुकेची म्हायती मेळटकूच फोंडें उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव घेतली. शुक्रारा सकाळ सावन बोरी वाठारांत दोन सुवातांनी रस्त्यार झाडां पडलीं.

मजगतीं, शुक्रारा दीसभर विवीध सुवातांनी घरांचेर तशेंच रस्त्यार झाडां पडपाचे प्रकार घडले. पिळयें-धारबांदोड्यां भुमिका देवळा कडेन वचपी रस्त्यार काजीचें व्हड झाड पडिल्ल्यान खूबशीं वाहनां आडकून पडलीं. म्हायती मेळटकूच सहाय्यक येरादारी उपनिरिक्षक महेश सांगोडकार हांणी घडणूक थळार धांव घेतली. उपरांत फोंडें उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी तशेंच वीज कर्मचाऱ्यांनी वचून झाड कुशीक काडून येरादारी सुरळीत केली.