दाल्गादाचें कोंकणी साहित्य तरणाट्यां मुखार हाडचेंः डॉ राफायल फर्नांडीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजीः फादर दाल्गादो हें अश्टतासी व्यक्तिमत्व आशिल्लें. दाल्गादो कोंकणी अकादमीन तांचें साबार साहित्य तरणाट्यां मुखार हाडचें असो उलो डॉ राफायल फर्नांडीस हांणी मारला. पणजे दाल्गादो कोंकणी अकादमीन आयोजीत केल्ल्या दाल्गादो दीस कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. अकादमीचो अध्यक्ष विन्सी क्वाद्रुस, भांडारी सेल्सो फर्नांडीस, डॅनियल डिसोझा, साहित्यीक तोमाझीन कार्देोज, तारकेश्वर नायक ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.
दाल्गादो हांच्या साहित्यीक वावराची चडशी म्हायती मेळना दाल्गादो हांणी रायतुर सेमिनारीत धर्मशास्त्र आनी देव शास्त्राचें शिक्षण घेतलें. ते सेमिनारींत चडश्या पाद्रींक अकाल्पनीक विचार मांडपाक त्रास जाताले. तेन्ना पाद्रींनी कोंकणी भाशेतल्यान विचार मांडपाक सुरवात केलीं. सुमार 18 वयर भासो दाल्गादोक येताल्यो. तांणी बंगाली, कोंकणी हिंदी, गुजराती आनी कन्नड भाशो शिकून घेतल्यो. ते संस्कृत भाशेचे जाणकार आसले. तांणी व्याकरण, शब्दकोश आनी हेर साहित्याचेर व्हड योगदान दिलां. 1908 लिजबन शारांत ते पुर्तूगेज भाशेचे शिक्षक म्हूण रूजू जाले. तांकां गोडे मुताचें दुयेंस आसलें. तरीय ते रोदाच्या कदेलाचेर बसून भुरग्यांक शिकयताले.04.04.1922 दिसा तांकां मरण आयलें. 840 पानांच्या उमाण्यांचो मोलादीक वावर तांणी केल्लो. निमाणें देवाचें देणें उपकारा विणें अशें जिणें तांचे आसलें म्हणपाचे डॉ राफायलान सांगलें.
दाल्गाद हो बुदवंत मनीस आसलो. तांचे विशीं जाणून घेवपाची उमळशीक आमकां सदांच आसली.  तांचो मोलादीक वावर लोकां मुखार व्हरपाक डिकेएचो येत्न आसा. फुडारांत फादर आंतोन परेरा हांचे पुस्तक डिकेएचे वतीन उजवाडायतले. तशेंच तांच्या भुरग्यांची म्हायती भुरग्यां मेरेन व्हरपाचो संकल्प आमचे संस्थेन केला म्हणपाचें अकादेमीचे अध्यक्ष विन्सी क्वाद्रुस हांणी सांगलें जाल्यार भांडारी सेल्सो फेर्नांडिस हांणी येवकार दिलो. जाल्यार सुत्रसंचालन तारकेश्वर नायक हांणी केलें.