दामोदर सप्ता समितीची बसका फाल्यां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: 3 ऑगस्ट 22 दिसा श्री दामोदर भजनी सप्ता मनोवपा खातीर सगल्या दामोदर भाविकांची बसका फाल्यां (3 जुलय) सकाळीं 10 वरांचेर श्री दामोदर देवळांत आपयल्या.

ही बसका अंदूंचो सप्ता मनोवपा विशीं विचार विनीमय करपा खातीर आयोजीत केल्या. बसकेच्या अध्यक्षांचे परवानगेन सप्ता विशीं हेर विशयांचेर चर्चा करतले. अंदूंच्या सप्ता खातीर नवी उत्सव समिती वेंचतले.

भाविकांनी कोवीड मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो. मास्का बगर बसकेंत प्रवेश दिवचे नात अशें कळीत केलां.