दामोदर मावजो हांचो केरी हांगा भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले कोंकणीतले ज्येश्ठ लेखक दामोदर मावजो हांचो केरी- सत्तरी हांगच्या स्वामी विवेकानंद माध्यमीक विद्यालया वतीन भोवमान केलो. स्वामी विवेकानंद संचलीत विवेकानंद विद्या मंदिर कोंकणी शाळा, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळेची पळोवणी करून मावजो हांणी तांचे शिक्षणीक प्रगतीचो तुस्त केली.
फाटल्या 35 वर्सां सावन संस्थेचें वेवस्थापन आनी पालक संस्थेचे उदरगती खातीर भरपूय योगदान दितात, फाटल्या चार वर्सां सवान माध्यमीक विद्यालयाचो 10वेचो निकाल शंबर टक्के लागता हें खातीर मावजो हांणी तांकां परबीं भेटयलीं.
गांवगिऱ्या वाठारांत शिक्षणीक वावरा खातीर स्वामी विवेकानंद शिक्षणीक संस्था जें काम करता ताचो आर्दश हेरांनी घेवपाक जाय. भुरग्यांचेर बरे संस्कार जावपा खातीर संस्था तरेकवार उपक्रम आयोजीत करता ही तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा अशें मावजो हांणी सांगलें.  वेवस्थापन समितीचो आदलो अध्यक्ष नामदेव गांवस हांणी मावजो हांका संस्थे वतीन भेट वस्तू भेटयली. माध्यमीक विद्यालयाचो प्रभारी मुख्याध्यापक गोपीनाथ गांवस, शिक्षक चंद्रशेखर गांवस, जयेंद्र केरकार आनी हेर शिक्षक ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.