दामोदर उच्च माध्यमीक पर्जळ्ळें

19 वर्सां पिराये सकयले विभाग चार सर्तींत येसस्वी थारिल्ल्या खेळगड्यां वांगडा मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बोरीमळ-केंपच्या खेळां संकुल स्विमींग पुलांत जाल्ले खेळां आनी युवा वेव्हार खात्याचे 19 वर्सां पिराये सकयले विभाग चारांतले पेंवपा सर्तींत गुडीच्या दामोदर उच्च माध्यमीक स्कुलान दोळे दिपकावपी प्रदर्शन केलें.

निकालः (50 मिटर फ्री स्टायल)-अनिमेश वेळीप (भांगरा पदक, चंद्रेश्वर भुतनाथ उच्च माध्यमीक स्कूल), कामरान खान (रुप्या पदक, दामोदर उच्च माध्यमीक स्कूल, गुडी), वामन पाटील (कांश्या पदक, चंद्रेश्वर भुतनाथ उच्च माध्यमीक स्कूल),

(100 मिटर फ्री स्टायल)- अविनाश गांवकार (भांगरा पदक, दामोदर उच्च माध्यमीक स्कूल), शौमीक नायक (रुप्या पदक, सी.टी.एन. उच्च माध्यमीक स्कूल, कुडचडें), महेश जाधव (कांश्या पदक, चंद्रेश्वर भुतनाथ उच्च माध्यमीक स्कूल), (200 मिटर फ्री स्टायल)- अविनाश गांवकार (भांगरा पदक, दामोदर उच्च माध्यमीक स्कूल, गुडी), सिलवान फर्नांडीस (रुप्या पदक, गार्डियन अॅंजल उच्च माध्यमीक स्कुल, कुडचडें), (50 मिटर बॅक स्ट्रोक)-वामन पाटील (भांगरा पदक, चंद्रेश्वर भुतनाथ उच्च माध्यमीक स्कूल), (50, 100 आनी 200 मिटर बटरफ्लाय)- तनीष नायक (भांगरा पदक, दामोदर उच्च माध्यमीक स्कूल, गुडी), (4×100 मिटर रिले)- (भांगरा पदक, दामोदर उच्च माध्यमीक स्कूल, गुडी).