दाबोळे 30 हजारांचो गांजो जप्त; दुबावीत आरोपी ताब्यांत

अटक केल्ल्या दुबाविता सयत निरिक्षक कपील नायक, उपनिरिक्षक रोहन नागेशकार, हवालदार दामू मयेंकार, संतोष भाटकार आनी हेर पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांव: गोंयांत वाडट्या घुंवळे वखदांचेर आळो घालपा खातीर सरकारान धाडी घालपाचे सत्र सुरू करून व्हड प्रमाणांत घुंवळे वखदां जप्त केल्यांत. वास्को पुलिसांचे शिटुकसाणेक लागून दाबोळी विमानतळाच्या नौदळाचे हंस गेटी मुखार अदमाशेक देड कील गांजो आरोपी सयत पुलिसांनी ताब्यांत घेतलो.

पुलीस निरिक्षक कपील नायक हांच्या फुडारपणा खाला उपनिरिक्षक रोहन नागेशकार आनी आयतारा रातीं सांपळो लावन दाबोळी राष्ट्रीय म्हामार्गाच्या उड्डाण पुला सकयल हंस गेटी मुखार दुबावीत आरोपी अब्बास शेख हाका देड कील गांज्या सयत ताब्यांत घेतलो. दुबाविता कडल्यान अदमाशेक 30 हजार रुपयांचो गांजो आशिल्लो अशी म्हायती उपनिरिक्षक रोहन नागेशकार हांणी दिली.

वास्को पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक कपील नायक हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा रातीं दाबोळे एक अनवळखी मनीस गांजो घेवन येवपाचो आसा अशी म्हायती मेळिल्ली. हे खातीर पुलीस उपनिरिक्षक रोहन नागेशकार हांच्या मार्गदर्शना खाला हेर पुलिसांनी उड्डाण पुला सकयल सांपळो लावन दुचाकी (जीए 06 जे 5050) वयल्यान आयिल्लो वास्को शांतीनगर हांगाचो अब्बास इद्दीन शेख (18) हाची झडटी घेतली तेन्ना, ताचे कडल्यान अदमाशेक देड कील गांजो जप्त केलो. ताचें मोल 30 हजार रुपया आशिल्ल्याची म्हायती तपास अधिकारी उपनिरिक्षक गणेश मांतोडकार हांणी दिली. गांजो प्रकरणांत फुडलो तपास उपनिरिक्षक मांतोडकार करतात.