दाबोळे रेल्वेच्या धपक्यान एकल्याक जाग्यारूच मरण

अपघात थळाची पळोवणी करतना पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: काल (बुधवारा) सकाळीं दाबोळे रेल्वेचो धपको बशिल्ल्यान प्रकाश पुजारी (55) ह्या मनशाक जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या प्रकरणांत वास्को रेल्वे पुलिसांनी पंचनामो करून कूड मरणा उपरांतचे तपासणे खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. तपासणी जाले उपरांत कूड सोयऱ्यांचे सुवादीन करतले.

दाबोळे रावपी प्रकाश पुजारी हांची मानसीक स्थिती फाटल्या दोन-तीन दिसां पयलीं इबाडिल्ली. ताका लागून ते घरांतल्यान गेल्ले. ह्या प्रकरणांत सोयऱ्यांनी वास्को पुलीस स्टेशनार कागाळ दाखल केल्ली. तांचे सोयरे तांकां सोदताले.

बुधवारा सकाळीं रेल्वेन धपको दिल्ल्यान तांकां जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या प्रकरणांत तांच्या सोयऱ्यांनी पुलिसांक म्हायती दिल्ल्यान ते घडणूक थळार दाखल जाल्ले. वास्को पुलीस फुडलो तपास करतात.