दाबोळे काळे- हळडुवे टॅक्सीकारांचें आंदोलन

दाबोळी विमानतळार एकठांय जाल्ले काळे-हळडुवे टॅक्सीकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येरादारी अधिकारी, पुलीस हांच्या आस्वासना उपरांत घेतलें फाटीं

वास्को: दाबोळी विमानतळार काळे-हळडुवे टॅक्सीकारांचें भाडें (प्रवाशी) थंयच्या अवैधरितीन वेवसाय करपी रेंट अ कार, कांय टुरिस्ट टॅक्सीकार, एजंट व्हरत आशिल्ल्यान तशेंच तांकां लागून काळे-हळडुवे टॅक्सीकारांचें नांव पेड्डेर जायत आशिल्ल्यान काळे-हळडुवे टॅक्सीकारांनी काल (सोमारा) आंदोलन केलें. ह्या प्रकरणाची दखल घेवन वास्को येरादारी खात्याचे अधिकारी तशेंच दाबोळी विमानतळा वयले पुलीस अधिकारी हांणी संबंदितांचेर कारवाय करपाचें आस्वासन दिलें.

संबंदितांचेर कारवाय करून तांची दादागिरी मोडून काडपा खातीर काळे-हळडुवे टॅक्सीकारांच्या युनायटेड टॅक्सीमेन युनियनान सात दिसांची मुजत दिल्या. हो प्रकार बंद जालो ना जाल्यार फुडली कृती करपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचें नात अशें संघटणेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगलें.

दाबोळी विमानतळार काळे-हळडुवे टॅक्सीकारां खातीर कावंटर आसा. विमानतळार आयिल्ले प्रवाशी ह्या कावंटरा वयल्यान टॅक्सीची नोंदणी करूंक शकतात. ते खातीर तांचे कडल्यान सरकारान थारावन दिल्ल्या भाड्याचो दर घेतात. पूण थंय अवैधरितीन टॅक्सी वेवसाय करप्यांची संख्या व्हड प्रमाणांत आसा. रेंट अ कार हांणी आपली कचेरी बंद करून ते आपल्यो मोटारी विमानतळाच्या रस्त्या कुशीक, ग्रेड सेपरेटरा सकयल उब्यो करतात. तांकां भाडें मेळोवन दिवपा खातीर कांय खास अवैध एजंट नेमल्यात. हीज गजाल कांय टुरिस्ट टॅक्सीकार करतात.

ताका लागून कायदेशीर वेवसाय करपी काळे-हळडुवे टॅक्सीकारांच्या वेवसायाचेर मोटो परिणाम जाला. ह्या प्रकरणांत संबंदितांनी कागाळ करून लेगीत कांयच उपेग जायना. तातूंतच दाबोळी विमानतळार वावुरपी अवैध एजंट खंयच्यान आयले, हे संबंदीय कोणाकूच कांयच खबर ना. ते गोंया भायल्या राज्यांतल्यान आयल्यात काय ते हेर खंयच्या देशांतल्यान आयल्यात हे संबंदी पुलिसांनी खोलायेन चवकशी करपाची गरज आशिल्ल्याचें मत संघटणेचे आदले अध्यक्ष प्रसाद प्रभुगांवकार हांणी उक्तायलें.

कळंगूट पुलिसांनी मांगोरहील हांगासरल्या प्रथमेश ह्या टुरिस्ट टॅक्सीकाराक अटक केली. ताणें गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांक कोकेनाची पुरवण केल्ली. चड डोस घेतिल्ल्यान एका पर्यटकाक उपचारा खातीर गोमॅकाँत दाखल केल्लो. ताणें दिल्ले म्हायती प्रमाण प्रथमेश हाका अटक केली. प्रथमेशाक लागून दाबोळे वयल्या काळे-हळडुवे टॅक्सीकारांचें नांव मात पेड्डेर जायत आशिल्ल्याचें संघटणेच्या पदाधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा.

आमचे संघटणेचे वांगडी अशे तरेच्या प्रकरणांत गुथिल्ले नात. तांचे आड एकूय अशे तरेची नोंद ना. पूण विमानतळार अवैधरितीन प्रवासी येरादारी करप्यांक लागून आमकां मात त्रास सोंसचो पडत आशिल्ल्याचें पदाधिकाऱ्यांनी सांगलें.