दाबोळी मैदानाचे उदरगतीचें काम सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः दक्षीण गोंय जिल्हो पंचायतीचे निधींतल्यान दाबोळी मैदानाची उदरगत करपा खातीर दाबोळीचो आमदार  आनी पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी मंगळाराक ब्युनादी फातोर बसयलो. ह्या वेळार तांच्या वांगडा सांकवाळची जिल्हो पंचायत वांगडी अनिता थोरात, चिखलीची उपसरपंच कमला प्रसाद यादन, दाबोळी भाजपा मंडळ अध्यक्ष संदीप सूद आशिल्लो.
मैदान उदरगती खातीर 30 लाख रुपया खर्च येतलो. वेगवेगळे खेळ खेळपाची मैदानांत वेवस्था करतले, शिवाय पासय मारपाचीय वेवस्था करतले अशें गुदिन्हो हांणी सांगलें. मैदान आशिल्ली सुवात इक्वीन रिबेलो हांची आसा मात ताणे ती लोकां खातीर मैदान तयार करपाक दिल्या. खरें तर हो ओपन स्पेस आशिल्ली पूण आपणे ताका ती लोकां खातीर दिवपाक सांगलें आनी ताणे तें मानून घेतलें अशें माविनान सांगलें.
दाबोळी मतदारसंघांत पावसा पयलीचीं सगळीं कामां जाल्यांत. वाडें व्हाळातलो चिखोला आनी झोपां मारपाचें काम चल्लां. नितळसाणेचें काम करपा खातीर आपणे कामगारांक घेतलां आनी वर्स भर ते काम करतले अशी म्हायती तांणी दिली. पयलीं पावसांत व्हाळाक हुंवार येतालो आनी लोकांक धोपरभर उदकांतल्यान वच्चें पडटालें. आमदार जाल्या उपरांत हावें व्हाळांक हुंवांर येवचो न्हय अशी वेवस्था केली आनी हाचे फुडें हुंवाराचो लोकांक त्रास जावचो ना अशी आस्त माविनान उक्तायली.
उदरगतीच्या कामा खातीर पंचायत मंत्री ह्या नात्यान माविन गुदिन्हो आमकां जिल्हो पंचायत निधी मेळोवन दिता. जायतीं वर्सां पडून आशिल्लें दाबोळी मैदान उदरगतीचें काम आमी माविनाक लागून हातांत घेवपाक शकलीं अशें अनिता थोरात हिणे सांगलें.