दसुरे टी-20 मॅचींत लेगीत भारत हारलो दक्षीण आफ्रिकेचें 4 विकेटींनी जैतः कालासेन पर्जळ्ळो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
कटकः भारताक दुसऱेय टी-20  मॅचींत 4 विकेटींनी हारोवन दक्षीण आफ्रिकेन पांच मॅचींचे हे माळेंत 2-0 अशी आघाडी घेतली. कॅप्टन टेंब बाऊमा (35) आनी हॅन्रीच कालासेन आनी डेव्हीड मिलर (नाबाद 20) हांणी पंगडाच्या ह्या जैतांत म्हत्वाचें योगदान दिलें. 5 सके आनी 7 चौक्यांनी 46 बॉलांत 81 धांवड्यो करपी हेन्रीच क्लासासेन ह्यो ह्या जैताचो शिल्पकार थारलो. भुवनेश्वर कुमारान सुरवेक 3 बाद 29 अशी स्थिती केल्ली तेन्ना भारत ही मॅच जिखून माळेंत बरोबोरी करतलो अशें दिसतालें. मात दक्षीण आफ्रिकेच्या ह्या तिनूय बॅट्समनानी मॅच घुंवडायली आनी भारताक सेगात दुसरी हार खावची पडली. 18. 2 ओव्हरींत दक्षीण आफ्रिकेन 6 बाद 149 रन करून मॅच बॉल्सांत घातली.
पांच मॅचींचे टी-20 माळेंतली पयली मॅचींत हार खावची पडिल्ल्यान कटकांतली दुसरी मॅच जिखून माळेंत 1-1 अशी बोरोबोरी करपाच्या निर्धारान आपलो डाव सुरू करपी भारतीय पंगडान दक्षीण आफ्रिकेक जैता खातीर 149 धांवड्यांचें लक्ष्य दिले. श्रेयस अय्यर आनी इशान किशन हांणी पंगडा खातीर मोलाची खेळी केली. निमाणे दिनेश कार्तिकान आक्रमक खेळ करून नाबाद 30 धांवड्यो केल्ल्यान भारताक हें लक्ष्य दिवप शक्य जाले. कागिसो रबाडान आफ्रिके खातीर भेदक बॉलींग केली.
दक्षीण आफ्रिकेचो कॅप्टन टेंबा बावुमान टॉस जिखून भारताक पयलीं बॅटींग करपाक सांगलें. ताचो हो निर्णय
सारको आसा अशें रोखडेंच दिसून आयले. पयलेच ओव्हरींत भारताची पयली विकेट पडली. दक्षीण आफ्रिकेचो फास्ट बॉलर कागिसो रबाडान आपल्या पांचव्या बॉलार ऋतुराज गायकवाडाक पॅव्हेलियनांत धाडले. फकत 1 रन करून तो बाद जालो. ओपनर इशान किशनान 21 बॉलांत 3 सके आनी 2 चौक्यांनी 43 रन करून डाव मात्सो  साल्वार केलो. श्रेयस अय्यरान म्हत्वाचें योगदान दिलें. ताणे 35 बॉलांत 40 रन केले, तातूंत 2 सके आनी 2 चौके आशिल्ले.
कॅप्टन ऋषभ पंत विशेश अशें कांय करपाक शकलो ना. ताणे फकत 5 रन केले. अश्टतासी हार्दिक पंड्याक बॅटिंगेंत कमाल दाखोवप शक्य जालें ना. 12 बॉल खेळून ताणे एक चौक्यान 9 रन केले. तशेंच अक्षर पटेलान फकत 10 रन केले. निमाणे दिनेश कार्तिकान दमदार बॅटींग करून दोन चौके आनी 2 सक्यांन 21 बॉलांत नाबाद 30 धांवड्यो केल्यो. हर्शल पटेलान दोन चौक्यांनी 9 बॉलांत 12 रन केले. दक्षीण आफ्रिकेच्या एनरीक नॉर्कियान 36 रनांत 2 विकेटी घेतल्यो. रबाडा, केशव महाराज, वेन पारनेलान आनी प्रिटोरियसान दरेकी एक विकेट घेतली.
भुवनेश्वर कुमारान  10 रन दिवन ओपनर  रिझा हॅन्ड्रीक (4), प्रिटोरियस (4) आनी रासी ड्युसेन (1) हांका आवट करून दक्षीण आफ्रिकेची 3 बाद 29 अशी स्थिती करून भारताच्या आव्हानाक धार हाडली. मात ओपनर आनी कॅप्टन टेंब बाऊमा आनी हॅन्रीच कालासेन हाणी सादूरतायेन खेळून आनीक विकेट पडपाक दिली ना. चवथे विकेटी खातीर 64 रनाची भागिदारी करून  चवथे विकेटी खातीर तांणी 33 रनाची नाबाद भागिदारी केल्ली. आफ्रिकेच्या  93 रनांचेर यजुवेंद्र चहलान बाऊमाची विकेट घेतली. ताणे  30 बॉलांत 4 चौके आनी एक सक्यान 35 रन केले. ह्या उपरांत डेव्हीड मिलराच्या सांगातान कालासेनान  6 चौके आनी 2 सक्यांनी आपलो अर्द शेंकडो पुराय केलो. 81 धांवड्याचेर क्लासासेनाक हर्शल पटेलान ताका कॅच आवट केलो. डेव्हीड मिलर आनी राबाडाच्या वांगडान जैताचो सोपस्कार पुराय केलो.