दवर्ली फुडले फेरयेंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेताळबाटी स्पोर्ट्स क्लबाक 3-1 अशा गोल फरकांनी हारोवन स्पोर्टींग क्लब दवर्लीन गोवा टायगर करंड 2022 अखील गोंय आंतरगांव फुटबॉल सर्तीचे फुडले फेरयेंत सुवात मेळयली.

गोवा युनायटेड स्पोट्स अकादमीन आयोजीत केल्ले सर्तींतली ही मॅच नावेलीच्या रोझरी मैदानाचेर जाली. दोनूय क्लबांनी सुरवातीक सादूरतायेन खेळी करीत मिडफिल्डांत शेक दवरपाचो यत्न केलो. बेताळभाटी क्लब हातूंत येसस्वी जालो. ताच्या ऑलिव्हर डिसोझान 23व्या मिनटाक गोल केलो. पूण, बेताळभाटीची ही आघाडी चड वगत तिगूंक ना. मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार मेळोवपी दवर्लीच्या सिड्रॉयान रोखडोच गोल करून बरोबरी मेळोवन दिली.

ह्या गोला उपरांत दवर्लीचो आत्मविस्वास बरोच वाडलो. ताणें ह्या आत्मविस्वासाचेर दुसऱ्या अर्दांत जबरदस्त खेळ केलो. ह्या अर्दांत रिव्ह डीकोस्टान गोल करून दवर्लीची आघाडी 2-1 अशी व्हेली. उपरांत सिड्रॉयान आपलो दुसरो आनी क्लबाचो तिसरो गोल करून जैत मेळोवन दिवपाक मोलादीक योगदान दिलें.

ड्युन्सान पीव्हीसीक हारयलो

मांद्रेंच्या ड्युन्स स्पोर्ट्स क्लबान कळंगूटच्या पोरीयट मैदानाचेर जाल्ले मॅचींत पीव्हीसी पर्राक टायब्रेकरांत 4-2 अशा फरकान हारयलो. पुर्ण वेळाच्या खेळांत दोनूय क्लब गोलाविणें बादाबाद आशिल्ले.

पॅनल्टी शुटआवटांत ड्युन्सा वतीन शशांक अश्वेकार, सिल्वेस्टर डायस, ऋषिकेश किनळेकार आनी अल्बर्ट पिंटो हांणी गोल केले. जाल्यार पर्रा वतीन जॉस्टन कार्दोज आनी शुभम मालवणकार हांकां गोल करपाक येस आयलें. ऋषिकेश किनळेकाराची मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कारा खातीर निवड जाली.

फातोर्डा वॅटरन्साचें सोंपें जैत

फातोर्डा वॅटरन्सान व्हिवा वॅटरन्साक 4-0 अशा गोल फरकांनी हारयलो. मॅच कांदोळीच्या डॉ. गुस्तांव मोंतेरो मैदानाचेर जाली. चार्ल्स रॉड्रिग्सान 12व्या मिनटाक फातोर्डा वॅटरन्सा वतीन पयलो गोल केलो. एका गोलान फाटीं पडिल्ल्या व्हिव्हा वॅटरन्सान मॅचींत येवपाचो खूब यत्न केलो. पूण, ताका येस मेळूंक ना. दुसरे वटेन 27व्या मिनटाक उदय नायकान फातोर्डा वतीन दुसरो गोल केलो. ते उपरांत पांच मिनटांनी व्हिन्सेंट बार्बोझान तिसरो आनी सांतान कुलासोन चवथो गोल केलो.