दर वर्सा नायक हुतात्मा दीस पाळटले

कुंकळ्ळीच्या नायक हुतात्मा स्मारकाचेर आर्गां ओंपले उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. कुशीक मंत्री निलेश काब्राल, आमदार युरी आलेमांव, आमदार उल्हास तुयेंकार आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्रीः कुंकळ्ळीच्या नायक हुतात्मा स्मारकाचेर ओंपलीं आर्गां

भांगरभूंय । डीआयपी

पणजीः 1583 त पुर्तुगेज राजवटी आड 16 नायकांनी केल्ल्या बंडाक मुक्ती चळवळीच्या इतिहासांत व्हड म्हत्व आसा. देशांत परकी सत्ते आड जाल्लो हो पयलोच बंड. ह्या बंडांतल्यान लोकांक मुक्ती चळवळी खातीर उर्बा मेळ्ळी. अशा इतिहासीक चळवळीची म्हायती फुडले पिळगेक करून दिवपाची गरज आसा. ते खातीर 15 जुलय हो नायक हुतात्मा दीस  पाळपाचो सरकारान निर्णय घेतला, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी 15 जुलयाक कुंकळ्ळीच्या नायक हुतात्मा स्मारकाचेर आर्गां ओंपलीं. त्या वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमांव, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार आनी हेर मानेस्तांनी हुतात्मा स्मारकाचेर आर्गां ओंपलीं.

15 जुलयाक नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय हुतात्मा स्मारकाचेरय नायक हुतात्मा दीस  मनयलो. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी राष्ट्रीय हुतात्मा स्मारकाचेर आर्गां ओंपलीं, अशीय म्हायती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली.

नायक हुतात्मा दीस  जाहीर करून तो राज्य पांवड्याचेर मनोवपाचो निर्णय घेतिल्ले खातीर पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय मुख्यमंत्र्यांक परबीं भेटयली. गोंयकारांक आनी खास करून नवे पिळगेक 1583 च्या कुंकळ्ळी बंडाची म्हायती करून दिवपा खातीर बंडाचेर लघूपट तयार करपाची गरज तांणी उक्तायली. तांणी नायक हुतात्मा स्मारकाची सुदारणा करपा खातीर आदार करपाचेंय ह्या वेळार उतर दिलें.

आमदार आलेमाव हांणीय कुंकळ्ळी बंडाचो इतिहास सांबाळून दवरपाची गरज उक्तावन नायक हुतात्मा दीस  राज्य पांवड्याचेर मनोवपाचो निर्णय घेतिल्ले खातीर मुख्यमंत्र्यांक परबीं भेटयली.

ह्या वेळार चिफटेन्स मेमोरियल ट्रस्टा वतीन कुंकळ्ळी भुषण, कुंकळ्ळी श्री, कुंकळ्ळी ज्योती आनी कुंकळ्ळी मित्र पुरस्कार भेटोवन वळींत आदले मंत्री आरेसियो डिसौझा, आदले आमदार राजन नायक, मिनिनो डायस, फ्रॅडी मास्कारेन्हस, निवृत्त एसपी अरविंद गांवस आनी तिलरॉय हांचो भोवमान केलो. कुंकळ्ळीचे नगराध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण नायक, दक्षीण गोंयची जिल्होधिकारी ज्योती कुमारी, पुलीस म्हासंचालक जसपाल सिंग, चिफटेन्स मेमोरियल ट्रस्टाचे अध्यक्ष ऑस्कर मार्टिन आनी हेरांनीय हुतात्मा स्मारकाचेर आर्गां ओंपलीं.

‘सगळ्या हुतात्मा स्मारकांचो सांबाळ करतले’

मुक्ती चळवळीच्या इतिहासाचो उगडास करून दिवपी गोंयांतल्या सगळ्या हुतात्मा स्मारकांचो सांबाळ करतले. आझादी का अमृत महोत्सवाचो भाग म्हूण राज्य सरकार स्वातंत्र्यताय दिसा राज्यांतल्या सगळ्यां हुतात्मा स्मारकांचेर खास आर्गां ओंपतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.