दर्या गाजोता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ब्रेटोन (फ्रान्स) हांगा दर्यांत खडपाचेर बांदिल्लो ला जुमेंत फोलेर (दीपस्तंभ, लायट हावस). वादळा वेळार घेतिल्लो ताचो व्हिडियो.