दर्यादेगां वयल्या तेलां गुळ्यांची बेगिनूच तपासणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. सुनीलकुमार सिंगः पर्यटकांनी न्हांवपाक दर्यांत वच्चें न्हय


पणजी : गोंयांतल्या कांय दर्यादेगांनी तेलाचे गुळे (टार बॉल्स) आयिल्ल्यान दर्यादेगो काळवंडल्यात. तशेंच हे रासायनीक तेलां गुळे आशिल्ल्यान ताचो पर्यावरणाचेर परिणाम जावपाक शकता. ह्या तेलां गुळ्यांचे नमुने घेवन तांची तपासणी जातली. ते दर्यांत कशें आयले, हाचीय पळोवणी जातली. ते मेरेन पर्यटकांनी दर्यांत न्हांवपाक वच्चे न्हय, अशी शिटकावणी राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. सुनीलकुमार सिंग हांणी दिल्या.
फाटल्या वर्सा ह्याच दिसांनी गोंयच्या कांय दर्यादेगांनी अशेंच तेलां गुळे आयिल्ले. हे तेलां गुळे वाडट्या प्रदुशणाक लागून जावपाक शकतात. वा ते दर्याच्या भितरल्या जमनींतल्यान भायर येवपाचीय शक्यताय न्हयकारपाक येना. तशेंच एकाद्या तेल व्हरपी बोटींतल्यान तेल गळटेक लागून ते दर्यांत पातळपाची शक्यताय आसा. जे मेरेन ह्या तेलां गुळ्यांची तपासणी जायना, ते मेरेन हे विशीं निश्चीत सांगपाक येना. पूण पर्यटकांनी वा थळाव्यांनी दर्यांत न्हांवपाक वच्चे न्हय, अशें डॉ. सुनीलकुमार सिंग हांणी सांगलें.
अरबी दर्यांतल्यान मोट्या प्रमाणांत तेला बोटींची येरादारी जाता. ह्या बोटींतल्यान तेल गळटी जाल्यार ती हजारांनी किमि. मेरेन दर्यादेगेर येवप शक्य आसा. वाऱ्याच्या प्रवाहा वांगडा ते दर्यादेगेर येवपाची शक्यताय आसा. हे ते गुळे बेगिनांत बेगीन दर्यादेगां वयल्यान काडून दर्यादेगाे नितळ करच्यो, अशें राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेचे वैज्ञानीक डॉ. सुनील कुमार सिंग हांणी सांगलें.