दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचे पयशे लावधारकांच्या बँक खात्यांत जमा करात: सार्दीन 

पत्रकार परिशदेंत उलयतना दक्षीण गोंय लोकसभा खासदार फ्रान्सीस सार्दीन कुशीक सावियो डिसिल्व्हा.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव: सरकारान दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचे पयशे लाबधारकांच्या बँक खात्यांत जमा करचे अशी मागणी दक्षिण गोंय लोकसभा खासदार फ्रान्सीस सार्दिन हांणी दक्षीण गोंय जिल्हो काँग्रेस कचेरेंत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केली. 

ह्या वेळार सावियो डिसिल्व्हा हाजीर आशिल्ले. भाजपा सरकारन सपूत सुवाळ्याचेर कोट्यांनी रुपया खर्च केलो मात, गरीब लाबार्थीक फाटल्या स म्हयन्याचे पयशे दिवंक ना अशें तांणी सांगलें. 

कंत्राटी पध्दतीन कामार घेतिल्ल्या कामगारांक नोकरेंत कायम करचे. तांकां कामा वयल्यान काडचे न्हय अशी मागणी तांणी केली. 

वाघेरी दोंगर कापपी दोशींचेर कारवाय करची अशी मागणी खासदार सार्दीन हांणी केली.