दयानंद कला केंद्रा वतीन तीन मंत्री आनी 15 ज्येश्ठ वांगड्यांचो भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
कुडचडेंः दयानंद कला केंद्राक नामना मेळोवन दिवपा खातीर वावुरल्ल्या मानेस्तांचो भोवमान करपाक मेळप हें हांव म्हजें भाग्य समजतां. फाटल्या पन्नास वर्सां सावन हांव ही संस्था आनी तांच्या वांगड्यांचो वावर पळयत आयलां. दयानंद कला केंद्रांक लागून कुडचडे आनी आशी-कुशींच्या वाठारांत शिक्षणीक, खेळ, सांस्कृतीक आनी सामाजीक मळार जायते उपक्रम जाले आनी जायत आसात, अशें कुडचडें रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या दयानंद कला केंद्रांच्या भांगरा किर्ती संस्कृती पर्व उत्सवांत उलयतना आदले आमदार  आनी सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकार हांचे सहकारी डॉ अनिल हरी प्रभुदेसाय हांणी सांगलें.
दयानंद कला केंद्राच्या ह्या भांगरा किर्ती उत्सवांत केंद्राचें बरें मागपी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी थळावो आमदार आनी बांदकाम मंत्री नीलेश काबाल हांचो प्रभुदेसाय हाचे हस्तुकीं भोवमान केलो. ह्या तिनूय मंत्र्यांनी दयानंद कला केंद्राच्या वावराक हातभार लावून ताच्या जाळवणदारांक उर्बां दियर रावचे अशें तांणी मागलें. ह्या मंत्र्यांनी दयानंद कला केंद्रात सादर केल्ले प्रस्ताव आनी मागण्यांक सरकारी मंजुरी मेळोवन दिवपाचें उतर दिलें.
हे कार्यावळीक खासा निमंत्रीत म्हणून कुडचडें-काकडों नगरपालिकेचो पयलो नगराध्यक्ष विश्वास सावंत हाजीर आशिल्ले. तांणी सुरवेक सगल्यांक येवकार दिलो. कार्यावळीची सुरवात ज्येश्ठ कलाकार आनंदी नायक आनी तिच्या सांगात्यंनी येवकार गितान जाली. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकीं ज्य़ेश्ठ पत्रकार प्रकाश कुर्डीकार हांचो दयानंद कला केंद्राच्या उपक्रमांक प्रसिद्धी दिल्ले खातीर तशेंच केंद्राचो सगल्यांत ज्येश वांगडी लक्ष्मण मडगांवकार हांचो भोवमान केलो.
गावडे, शिरोडकार आनी काब्राल ह्या मंत्र्यांचे ह्सुकी  दयानंद कला केंद्राचे वाटचालींत आपलें योगदान दिवपी वेगवेगळ्या मळा वयल्यान ज्येश्ठ मानेस्तांचो भोवमान केलो. तातूंत अॅड वल्लभ देसाय, मोर्तू नायक, बंटी उडेलकार, मनोहर नायक, ज्ञानेश्वर नायक, विलियम फर्नांडीस, रवींद्र बुक्कम, शिवाजी वस्त, भिकू नायक, सदानंद खांडेकार,  तशेंच राष्ट्रीय स्विमर आनी कुडचडेची धूव श्रृंगी बांदेकार  हांचो आसपाव आशिल्लो.
दयानंद कला केंद्राचो भांडारी नवीन खांडेकार हांणी कुडचडेच्या नव्या रवींद्र भवनाक सुवात दिवची. केंद्राच्या चंदेरी महोत्सवाक राज्य महोत्सव म्हणून मान्यताय दिवची, दयानंद सांस्कृतीक आनी पर्यनट ग्राम उबारपाक सरकारी जमीन उपलब्ध करून दिवपाची मागणी केली. प्रियांका रायकर हिणे दयानंद कला केंद्रा्च्या उपक्रमांची म्हायती दिली. कार्यावळीचें सूत्रसंचालन बंटी उडेलकार हांणी केलें. उपाध्यक्ष सुभाष नायक हांणी निमाणे उपकार मानले.