दक्षीण पूर्व आशिया (मेनलॅण्ड)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दक्षीण पूर्व आशिया द्विपकल्पीय वाठार भारत आनी चीनाचे दक्षिणेंत पडटा. पॅसेफीक आनी भारतीय म्हासागर (इंडियन ओशन) ह्या म्हासागरांच्या मदीं हो वाठार आसा. तातूंत म्यानमार (बर्मा), थायलण्ड, वियेत्नाम, कॅम्बोडिया आनी लाओस ह्या देशांचो आसपाव आसा. भारत, चीन आनी अरबी देशांतले लोक ह्या वाठारांनी स्थायीक जाल्यात. ते खातीर, ह्या देशांनी मिश्र संस्कृताय मेळटा. ह्या देशांनी चडसो प्रांत दोंगराळ आनी रानवटी. दर्यांच्या भोंवतणी हे वाठार आशिल्ल्यान चडशी लोकवस्ती दर्यादेगेर मेळटा. चडशा देशांतले लोक भात पीक काडटात, नुस्तें वेवसाय करतात आनी गोरवां सांबाळटात. पूण हालीं तेंपार, तंत्रगिन्यानाक लागून इलॅक्ट्रॉनिक्साचो उद्देग हो थायलण्ड सारकिल्या देशांचो मुखेल उद्देग जाला.
तांदळाची पीक – दक्षीण पूर्व आशियेंत तांदळाची मोट्या प्रमाणांत पीक जाता. वियेत्नामाच्या मेकाँग न्हंय ह्या ओलसार वाठारांत तांदूळ बरे पैकीं रोयतात. शेत पीक रोवपाच्या वेवसायांत चडश्यो बायलो आसात.
ग्रामीणताय – दक्षीण पूर्व आशियांतले चडशे लोक शारां परस ग्रामीण वाठारांत रावतात आनी शेती वेवसाय हो हांगाचो पारंपरीक वेवसाय. दोंगराळ वाठार पीक रोवपाक वा गोरवांक पाळप कठीण जाता. पूण शेती वेवसायाचेर निंबून आशिल्लो समाज पिकाळ न्हंयच्या वाठारांत आसा. म्यानमारांत तळ्यांचे भोंवतणी 200 परस चड गांव आसात.
करेन जमात – थायलण्डाच्या उत्तर पूर्व दोंगुल्ल्यांनी 6,00,000 जमाती लोक रावतात. ह्या दोंगरांचेर रावपी ‘करेन’ ही सगळ्यांत व्हडली जमात. तांचें मूळ म्यानमार पूण राजकी अस्थीरतायेक लागून ते थायलण्डाक स्थायीक जाले. ‘पडांग’ बायलो आपले माने भोंवतणी भांगराचे कडे कशे घालतात. पुराय मान ह्या कड्यांनी धांपिल्ली आसता.
उफेंतो बाजार – थायलण्डाचें राजधानी बँगकॉक शार हें सगल्यांत व्यस्त अशें शार. सुमार 9 मिलियन लोक ह्या शारांत रावतात. जुंव्याचेर हें शार बांदलां आनी ह्या शारांत न्हंय आनी कालवे आसात. बोटींनी, जाका थायलण्डांत ‘सम्पान्स’ म्हणटात, उफेंते बाजार आसात. ह्या बाजारांत फळां, भाजयो मेळटात.
दर्यावेळो – थायलण्डांत पर्यटन हो मुखेल उद्देग. बँगकॉक राजधानी शार धरून फुकेट ह्या शारांत लाखांनी पर्यटन भेट दितात. फुकेट हो थायलण्डाचो व्हडलो जुंवो आनी ताका ‘पर्ल ऑफ द सावत’ अशें वळखतात.
मोनास्ट्री – दक्षीण पूर्व आशियेंत बौद्ध धर्म हो मुखेल धर्म. चडशा थाय गांवांनी तांचें स्वताचें देवळ आसा. चडशे तरणाटे दादले मोनास्ट्रींत थोड्या तरी वेळा खातीर वतात. ध्यान करपाचेर तांकां खूब विश्वास.
कॅम्बोडिया – कॅम्बोडिया देश इतिहासीक आनी पुरातत्व सुवातीं खातीर प्रसिद्ध आसा. ह्या देशांत राष्ट्रीय वस्तूसंग्रहालयां आनी रॉयल पालास आसात. एँगको शारांतल्या देवळांचें संकूल पळोवपाक जायते पर्यटन भेट दितात.

स्नेहा सबनीस
9923633789