दक्षीण पश्चीम रेल्वेच्या वरिश्ठ अधिकार्‍यां वांगडा बसका 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मॉवीन गुदिन्हो आनी दाजी साळकारा कडेन जाली साबार विशयांचेर चर्चा

वास्को: दाबोळीचे आमदार आनी पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो आनी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांचे वांगडा दक्षीण पश्चीम रेल्वेचे वरिश्ठ अधिकारी, सल्लागार समितीच्या पदाधिकार्‍यांची बसका जावन थळाव्या समस्यां संबंदी चर्चा जाली.

ह्या वेळार रेल्वे अधिकार्‍यांनी सकरात्मक प्रतिसाद दितना संबंदीत समस्या पयस करपाचें आस्वासन दिलें. हांगच्या तानिया हॉटेला फुडल्या रेल्वेच्या ल्हान पुलाक आधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर करून उंचाय दिवपाक, तशेंच मायमोळें हांगच्या कब्रस्थाना कडेन शटिंग यार्डची रेल्वेमार्गा पसून रूंदाय उणी करपाक रेल्वे अधिकार्‍यांनी मान्य केलें. ताका लागून वास्कोवासियांच्यो कांय समस्या पयस जावपाक मजत जातली, अशें आमदार साळकार हांणी सांगलें. सध्या ह्या पुलाची उंचाय 3.2 मिटर्स आसा. ती चार वा चड करतले अशें साळकार हांणी स्पश्ट केलें. 

मंत्री गुदिन्हो, आमदार साळकार, रेल्वे सल्लागार समितीचे चंद्रकांत गवस, मनूभाई ठक्कर, नगरसेवक गिरिष बोरकार, रेल्वेचे वरिश्ठ अधिकारी बनर्जी आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. हे बसकेक तीन म्हत्वाच्या गजालींचेर भर दिली. 

हांगच्या तानिया हॉटेलच्या रेल्वे पुलाची उंचाय उणी आशिल्ल्यान पुला सकयल्या रस्त्यावेल्यान कांय थारावीक उंचायेचीं वाहनां वचपाक शकतात. पुलाचे वयले वटेनच्यान वाहनां घश्टतूच वयचीं न्हय हे खातीर रस्त्याचे दोनूय वटेन लोखणाचे खांबे उबारल्यात. ताका लागून उजो पालोवपी दळाचे व्हड बंब, व्हडली अँबुलन्स, लांब आशिल्लीं वाहनां ह्या पुला सकयल्यान वचपाक शकनाशिल्ल्यान तांकां सुमार आठ किलो मिटरचो भोंवताडो घेवचो पडटा.  

मजगतींच्या काळांत आणीबाणीच्या वेळार आनीक संकश्ट येवपाक शकता. ताका लागून हया पुलाची उंचाय वाडोवपा संबंदी चर्चा जाली. 

रेल्वेमार्ग दोट्टीकरणाक लागून मायमोळेच्या कब्रस्थानांतल्या थडग्यांक मार बसपाची शक्यताय आसा. हे संबंदी चर्चा करून सुवर्णमध्य काडपाक गुदिन्हो हांकां येस आयलें. हांगा शटींग यार्ड उबारतना सध्याच्या रेल्वे मार्गा पसून 1.73 मिटर जाग्यार यार्ड बांदल्यार कांय थडग्यांचें लुकसाण जातलें. ताका लागून कांय मुस्लीम भावांक लेगीत हे चर्चेक आपयले. मुस्लीम भावांनी, ह्या यार्डची रुंदाय उणी करून 1.60 दवरल्यार, कबरींचें लुकसाण जावचें ना, अशें सांगलें. ते प्रमाण निमाणें चर्चेंत रेल्वे अधिकारी रुंदी उणी करपाक मान्य जाले. हे विशींय तांत्रीक पंगड पळोवणी करतलें, अशें गुदिन्हो हांणी स्पश्ट केलें. 

शांतीनगर -नवे वाडें हांकां जोडपी नवो उड्डाण पूल बांधपा संबंधी चर्चा केली. आदलो पूल येरादारी खातीर अपूर्ण पडटा. ताका लागून थंय सदांच वाहनांची गचमुड्डी जाता. कांय अंतराचेर नवो पूल बांदपा संबंदी आराखडो तयार केला. थंय आशिल्लें एक घर काडून त्या कुटूंबाची हाऊसिंग बोर्ड कॉलनींत वेवस्था करतले अशें गुदिन्हो हांणी सांगलें. येवपी काळांत ह्या पुलाच्या बांदकामाची सुरवात करतले अशें तांणी स्पश्ट केलें.