दक्षीण गोंयचे आरटीपीसीआर चांचणी प्रयोगशाळेक 2 वर्सां पुराय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रयोगशाळेची मुखेली डाॅ. शाॅन क्वाद्रुस हांची म्हायती

मडगांवः दक्षीण गोंयांत कोवीड म्हामारी संकश्टाच्या काळांत सुरू केल्ले आरटीपीसीआर चांचणी प्रयोगशाळेक 10 मे दिसा दोन वर्सां पुराय जाल्यात. हे प्रयोगशाळेंत फाटल्या दोन वर्सांत सगल्यांत चड दोन लाखां परस चड दुयेंतींच्यो आरटीपीसीआर चांचण्यो केल्ल्याची म्हायती प्रयोगशाळेची मुखेली डाॅ. शाॅन क्वाद्रुस हांणी दिली.

सरकारान कोवीड म्हामारीचें संकश्ट सुरू आसतना जिल्हा हाॅस्पिटलांत कोविडाची आरटीपीसीआर चांचणी प्रयोगशाळा सुरू करून ताची जापसालदारकी म्हजे कडेन दिल्ली. हाता खाला काम करपा खातीर हेर दोतोर, तांत्रीक आनी हेर कर्मचारी दिल्ले. कोविडाचो विशाणू सगल्याक नेटान पातळिल्ल्यान जापसालदारकी पेलप खूब कठीण जातालें. कोवीड पोझिटिव्ह दुयेंतींच्यो चांचण्यो करता आसतना हांव स्वता कोवीड पोझिटिव्ह जावन कुटुंबाक घरांत त्रास जावचो बी ना मूं हे भिरांतेन चांचण्यो करपाचें काम कठीण जातालें. खिणाखिणाक कुटुंबाचें चित्र सगल्यांच्या दोळ्यां मुखार येतालें. तरी दुयेंतींचे सेवेची जापसालदारकी म्हणून सगल्यांनी काळजी घेवन ड्युटी केल्या अशें क्वाद्रुस हांणी सांगलें.

कोविडाच्या काळांत रेल्वे प्रवासी आनी विमानांतल्यान येवपी-वचपी प्रवाशांच्यो आरटीपीसीआर चांचण्यो करच्यो पडटाल्यो. सरकाराच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण चांचण्यो करपा खातीर प्रवाशांक न्हयकार दिवंक मेळनासलो. सगल्यांनी देवाचेर विस्वास दवरून दरेकाच्यो आरटीपीसीआर चांचण्यो येसस्वीपणान करून दिल्यात अशें तांणी सांगलें.

दीसपाळी, रातपाळी अशे तरेन शिफ्टींनी आरटीपीसीआर चांचणी प्रयोगशाळेचें काम सुरू आसलें. दर दिसा आठशें ते हजारभर आरटीपीसीआरच्यो चांचण्यो करून दिताले. कोविडाची बादा जाल्ले विशीं दुबाव आसल्यार तांकां परतून आपोवन तांच्यो दुसरे फावटी चांचण्यो करच्यो पडटाल्यो. सुरवातीच्या काळांत सूक्ष्मजीवशास्त्रा प्रमाण परंपरीक पद्दतीन आरटीपीसीआर चांचण्यो करताले. कोविडा बरोबर मलेरिया, डेंग्यू, चिकनगुनिया, टायफर्ड जोर, लेप्टोनियोस, हेपिटायटीस आनी हेर तरेच्या दुयेंसांच्यो चांचण्यो करताले. आतां प्रयोगशाळेचें अपग्रेडेशन केलां. आरटीपीसीआर चांचणीची ऑटोमॅटीक यंत्रणा प्रयोगशाळेंत हाडल्यात. त्या ऑटोमॅटीक यंत्रणेच्या आदारान बाल्टेक, विटेक, जिवाणू संसर्ग, क्षयरोग आनी हेर तरेच्यो चांचण्यो करप सोंपें जाता. ऑटोमॅटीक यंत्रणेक लागून निकालूय बेगीन मेळटा अशें डाॅ. क्वाद्रुश हांणी सांगलें.

दक्षीण गोंय जिल्हा हाॅस्पिटलांत सुरू केल्ले आरटीपीसीआर प्रयोगशाळेंत सूक्ष्मजीवशास्त्र डाॅ. शाॅन क्वाद्रुश हांच्या मार्गदर्शना खाला वट्ट 19 कर्मचारी काम करतात.