दक्षिणेंत गोंयची कॅप्टनशीप विरियातो हांचे कडेन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-दोनूय अपक्षां सयत दोन भाजप आमदारांच्या मतदारसंघांत विरियातो हांची बाजी

मडगांवः लोकसभा वेंचणुकेंत दक्षीण गोंयांतल्या काँग्रेस उमेदवाराक परतून एकदा साश्ट म्हालान फाटल्यान रावन वेंचून हाडले. साश्टींतल्या आठांतल्यान सात मतदारसंघांत काँग्रेसच्या विरियातो फर्नांडीस हांणी बाजी मारली. तातूंत दोनूय अपक्ष आमदारां सयत दोन भाजप आमदारांच्या मतदारसंघांतूय तांणी बरी मतां मेळयलीं. मडगांवांत आमदार दिगंबर कामत आसतनाय काँग्रेस फक्त 1,323 मतांनी फाटीं उरलें. दक्षीण गोंयांत विरियातो फर्नांडीस हांकां 2,17,836 मतां मेळ्ळी. जाल्यार भाजपाच्या पल्लवी धेंपो हांकां 2,04,301 मतां मेळ्ळी. तशेंच रिव्हॉल्युशनरी गोवन्साच्या (आरजीपी) रुबर्ट परेरा हांकां 18,885 मतां मेळ्ळ्यांत. दरेक लोकसभा वेंचणुकेंत दक्षीण गोंयांत साश्टींतले आठ मतदारसंघ निर्णायक थारतात. ताचो प्रत्यय हे खेपेच्या वेंचणूक निकालांतल्यान दिसून आयला. साश्टींतल्या कुडतरी (9,188), नुवें (13,688), फातोड्डें (2,437), बाणावली (14,181), नावेली (5,770), कुंकळ्ळी (5,548) आनी वेळ्ळी (13,350) ह्या सात मतदारसंघांत मेळिल्ल्या अाघाडीक लागुनूच विरियातो फर्नांडीस हांचें जैत सोंपे जाले. मंत्री सुभाष फळदेसाय, आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेंकार हांणी पुराय शक्त लावनूय विरियातो हांकां केपेंत 788 मतांची आघाडी मेळ्ळ्ळी. जाल्यार सरकारांत वांटेकार आशिल्ल्या अपक्ष आमदारांच्या कुठ्ठाळींतूय विरियातो हांणी 2,923 मतांची अाघाडी घेतिल्ल्याचे निकालांतल्यान दिसून येता.

2022 च्या वेंचणुकेंत अपक्ष म्हूण वेंचून आयिल्ल्या कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी कुठ्ठाळीचे आमदार अांतोन वास हांणी भाजप सरकाराक तेंको दिला. ते उपरांत मंत्री तशेंच नुवेंचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हेर स आमदारां सयत भाजपांत दाखल जाले. ताका लागून वेंचणुकेंत साश्टींतल्या ह्या चार मतदारसंघांत भाजप उमेदवाराक जैताची संद मेळटली, असो अदमास भाजपाच्या थळाव्या आनी केंद्रांतल्या फुडाऱ्यांक अाशिल्लो. पूण तांचो अदमास चुकीचो थारलो.

हेर इकरा मतदारसंघांत भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेंपो हांकां आघाडी मेळ्ळ्या, तरी शिरोडें (4,985), मुरगांव (2,065), वास्को (2,631), दाबोळी (2,724), कुडचडें (1,697) ह्या मतदारसंघांत धेंपो हांची आघाडी पांच हजार मतांनी देंवली. फकत फोंडें (5,598), मडकय (10,748), सांवड्डें (9,341), काणकोण (7,184) आनी सांगें (5,357) ह्या चारूच मतदारसंघांत तांकां पांच हजारा वयर मताधिक्क्य मेळ्ळे.