थियेच्या डोजो क्लासीक 40 पदकां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आंतरराष्ट्रीय जपान कराटे संघटनेच्या गोंय शाखेन हालींच पयली आयजेकेएआय राज्य कराटे सर्त म्हापश्यां घेतली. सेन्सय महेंद्र नायक हे आयोजक आशिल्ले. 300 भुरग्यांनी तातूंत वांटो घेतलो. थियेच्या कराटे डोजो क्लासीच्या विद्यार्थ्यांनी 40 पदकां जिखलीं. तातूंत 9 भांगरा, 13 रुपें आनी 18 कांश्यां पदकां आशिल्लीं. तांकां सेन्सय संदेश संतोष कोलीकार हांणी प्रशिक्षण दिल्लें.
जैतवंत खेळगडे- कांश्यां पदकां- ओवी प्रभुगांवकार, वरदा शेट्ये कोरगांवकार, मनस्वी मांद्रेंकार, लक्षदा बिचोलकार, अन्विका बाणावलीकार, रित्वीक पार्सेंकार, सुरेश बागकार , मीत गडेकार, प्रतिक अर्कासळी,
रुप्यां पदकां- गुंजन वेंगुर्लेकार, रिधी बिचोलकार, निधी मांद्रेंकार, रुत्वी पटेल, तानिया खानोलकार, श्रुती पेडणेंकार, अनुष्का नायक, महज परब, आदर्श नायक,
भांगरां पदकां – शमिका साळगांवकार, पल्लवी कळंगुटकार, संश पेडणेंकार, अर्थव पिंगुळकार, पार्थ वालावलकार, कार्तिक नायर, शान कवठणकार, आदित्य सावंत.