तोर्ड-पैठणचो गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ चक्रव्यूह 2024 जैतिवंत

तोर्ड-पैठणच्या गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघाक इनाम भेटयतना आमदार कृष्णा साळकार. कुशीक गौरीश फोंडेकार, श्रध्दा महाले आनी साई कृपा मंडळाचे हेर पदाधिकारी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हायती आनी प्रसिद्धी, कला आनी संस्कृती खातें हांच्या पालवान आयोजन

मुरगांव: वास्कोच्या साई कृपा मंडळा वतीन राज्य म्हायती आनी प्रसिद्धी आनी कला आनी संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या पयल्याच ‘चक्रव्यूह 2024’ महोत्सवाक तोर्ड-पैठणचो गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ जैतिवंत थारलो. रोख आनी करंड भेटोवन संघाचो वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांचे हस्तुकीं भोवमान केलो.

ह्या महोत्सवाक दुसरें इनाम काणकोणच्या कण्व क्रिएशन पंगडाक जाल्यार तिसरें काणकोणच्या युवा काणकोणकार पंगडाक फावो जालें.

ह्या चक्रव्युह महोत्सवांत गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ- तोर्ड-पैठण, फादर आग्नेल कॉलेज कला आनी वाणिज्य- पिलार, तिसवाडी, श्रीराम स्पोर्ट्स ऍण्ड कल्चरल क्लब -वास्को, युवा काणकोणकार-काणकोण, युवा कला मोगी- फोंडें, आगाझ- वास्को, कण्व क्रिएशन- काणकोण, कार्मेल कॉलेज- नुवें, श्रीवेताळ सांस्कृतीक मंडळ- काणकोण ह्या पंगडांनी वांटो घेतिल्लो.

ह्या महोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार सभापती रमेश तवडकार, चक्रव्यूह युवा महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष तशेंच वास्को मतदारसंघाचे आमदार कृष्णा साळकार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हाजीर आशिल्ले. तशेंच माचयेर साई कृपा मंडळाचे अध्यक्ष गौरीश फोंडेकार, सचीव श्रध्दा महाले, दिपक नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जाल्यार इनामां भेटवण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हाजीर आशिल्ले.

आमची भारतीय संस्कृती विवीध रंगांनी नटल्या. भारतीय संस्कृतींत जें वेगळेंपण आसा तें हेर खंयच पळोवंक मेळना. आमी आमचे संस्कृताय जपपाक जाय. आमी आमची संस्कृताय राखपाक वावुरपाक जाय अशें वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी म्हणलें, आनी सगल्या जैतिवंत पंगडांक परबीं भेटयली.

सुरवातेक साई कृपा मंडळाचे अध्यक्ष गौरीश फोंडेकार हांणी येवकार दिलो. सभापती रमेश तवडकार आनी आमदार कृष्णा साळकार हांचे हस्तुकीं जैतिवंत पंगडांक करंड भेटयले. पुराय सर्तीचें सुत्रसंचालन सचीन सुर्लकार, संजिता मोरजकार आनी करिष्मा फोंडेकार हांणी केलें.

चक्रव्यूहांत आयोजीत विवीध सर्तींचो निकाल :

* लोकनाच :

1) युवा कला मोगी, फोंडें

2) श्रीराम खेळ आनी सांस्कृतीक क्लब, मेस्तावाडो – वास्को

3) कण्व क्रियेशन, काणकोण

* नाटकी (विनोदी अभिनय) :

1) गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ, तोर्ड-पैठण

2) कण्व क्रियेशन, काणकोण

3) श्रीराम खेळ आनी सांस्कृतीक क्लब, मेस्तावाडो – वास्को

* लोकगीत :

1) गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ, तोर्ड-पैठण

2) कण्व क्रियेशन, काणकोण

3) युवा कला मोगी, फोंडें

* रंगान रंग (पेंन्टींग) :

1) कण्व क्रियेशन, काणकोण

2) युवा कला मोगी, फोंडें

3) युवा काणकोणकार, काणकोण

* नाच रे नाच (नाच) :

1) युवा काणकोणकार, काणकोण

2) फा. आग्नेल कला आनी वाणिज्य म्हाविद्यालय, पिलार

3) श्रीराम खेळ आनी सांस्कृतीक क्लब, मेस्तावाडो – वास्को

* रील :

1) श्रीराम खेळ आनी सांस्कृतीक क्लब, मेस्तावाडो – वास्को

2) गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ, तोर्ड-पैठण

3) युवा काणकोणकार, काणकोण

* मुस्तायकी :

1) गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ, तोर्ड – पैठण

2) आघाझ – द रायजींग यूथ, वास्को

3) युवा काणकोणकार, काणकोण

* चड हुशार (क्वीझ) :

1) युवा कला मोगी, फोंडें

2) गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ, तोर्ड – पैठण

3) आघाझ – द रायजींग यूथ, वास्को

* लोगोर्‍यो :

1) युवा काणकोणकार, काणकोण

2) कार्मेल कला, विज्ञान आनी वाणिज्य म्हाविद्यालय, नुवें

3) आघाझ द रायजींग यूथ, वास्को

* भुरगेपणां :

1) कण्व क्रियेशन, काणकोण

2) युवा काणकोणकार, काणकोण

3) आघाझ द रायजींग यूथ, वास्को

* फातरांनी :

1) युवा काणकोणकार, काणकोण

2) कण्व क्रियेशन, काणकोण

3) आघाझ – द रायजींग यूथ, वास्को