तोतया लश्करी अधिकाऱ्यान घातली 1.30 लाखांची तोपी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निवृत्त मुख्याध्यापिकेची फटवणूक; अज्ञाता आड गुन्यांव दाखल

भांगरभूंय। प्रतिनिधी

फोंडें: फोंडें वाठारांत लश्करी अधिकारी आशिल्ल्याचें भासोवन भुरग्यांक शाळेंत प्रवेश दिवचे खातीर एके निवृत्त मुख्याध्यापिकेक सुमार 1 लाख 38 हजारांक फटयली. फोंडें पुलिसांनी अज्ञात मनशा आड गुन्यांव नोंद केला. फटवणूक करपाची नवी पद्दत दुबावितांनी सुरू केल्या आनी ताका उच्च शिक्षीत लोक लेगीत बळी पडपाक लागिल्ल्यान लोक अजाप उक्तायतात.

फोंडें पुलीस स्टेशनाचे उपअधिक्षक आशिष शिरोडकार हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण 7 फेब्रुवारीक श्रीकांत वर्मा नांवाच्या मनशान आपूण लश्करी अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून निवृत्त मुख्याध्यापिकेक फोन केलो. आपल्या भुरग्यांक शाळेंत प्रवेश दिवचे खातीरची रक्कम जीपे करता अशें सांगून पयलीं 1 रुपयाचो जीपे निवृत्त मुख्याध्यापिकेक केलो. ते उपरांत त्या लश्करी अधिकारी आशिल्ल्याचें भासयिल्ल्या त्या मनशान निवृत्त मुख्याध्यापिकेक रक्कम जमा करचे खातीर मोबायला वयल्यान 5 लींक धाडून डावनलोड करपाची विनवणी केली. ते प्रमाण निवृत्त मुख्याध्यापिकेन 5 लींक डावन लोड केले उपरांत तिच्या बँक खात्यांतले 1 लाख 38 हजार रुपया काडिल्ल्याचो संदेश तिका मेळ्ळो. त्या वेळार तिणें त्या मनशाक फोन करून आपल्या खात्यांतल्यान रक्कम गेल्ल्याचें ताचे नदरेक हाडून दिलें. पूण त्या भामट्यान सर्वराक लागून तशें जाल्ल्याचें तिका सांगलें. ताका लागून निवृत्त मुख्याध्यापिकेक ताचो दुबाव आयलो. हे  संबंदांत तिणें फोंडें पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ दाखल केले उपरांत पुलिसांनी अज्ञात मनशा आड गुन्यांव नोंद केलो.