तोंडा भशेनूच कुडीच्या हेर भागांच्या कातीचीय जतनाय घेवप गरजेचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमी चड करून आमच्या तोंडा वयले कातीची जतनाय घेतात. पूण कुडीच्या हेर भागांतल्या कातीची जतनाय घेवप गरजेचें आसता. न्यूयॉर्कांत त्वचा तज्ञ डॉ. एरियल ओस्ताद हांच्या मतान जायते वेळार कुडीची कात सुकी आसता जाल्यार तोंडाचे कातीचेर ओलसाण उरता. तोंडाची कात आमी बरी दवरतात, पूण कुडीच्या हेर भागांतल्या कातीची आमी जतनाय घेनात.

ह्यो कांय गजाली कात निरोगी दवरपाक मजत करतात…
कात बरी निवळ करात: कितले फावट न्हावप हें तुमचेर आदारून आसता. संशोधकांच्या मतान दर दिसा न्हातना शाबू लावपाकूच जाय, अशें ना. सादारणपणान सप्तकांतल्यान दोन वा तीन फावटीं शाबू वापरल्यार पुरो. पूण दर दिसा घाम येता ते अवयव, जागे निवळ करप गरजेचें.
कात सुकी दवरची न्हय: निरोगी काती खातीर पुराय कुडीचेर खास करून हात, पांय आनी फाटीक बरें तेल वा लोशन लावचें. दर दिसा मॉइस्चरायझिंग केल्यार कातीची राखण जाता आनी ताची दुरुस्ती जाता. हाका लागून कात हायड्रेटेड उरता, जाका लागून कात सुकपाची शक्यताय उणी जाता.
सनस्क्रीन खूब गरजेचें: सुर्याच्या किरणांच्या संपर्कात येवपी कातीचेर सदांच सनस्क्रीन लावचें. दर दिसा सनस्क्रीन लायल्यार हानीकारक यूव्ही किरणां पासून राखण मेळटा. ताका लागून कातीच्या कॅन्सराचीं, पिराय वाडपाचीं लक्षणां उणीं जातात.
तज्ञ दोतोराक केन्ना मेळचें: दिसपट्टी ओलसाण आनी निवळसाण केल्या उपरांत लेगीत कात घट्ट, सुकी दिसल्यार तज्ञ दोतोरा कडेन वचचें. हीं काती संबंदीत समस्यांचीं लक्षणां आसूं येतात. ताचेर बेगोबेग उपचार करप गरजेचें.