तेलाचो वापर कितलो करचो ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अन्न पदार्थाची रुच वाडोवपा खातीर हजारांनी वर्सां सावन वेगवेगळ्या तेलांचो उपेग करतात. तेलांत चरबी आसता, जाका लागून कुडीक गरजेचें पोशक तत्व मेळटात. पूण आमची कुड फकत एके मर्यादे मेरेन चरबी पचोवंक शकता. हाचे परस चड चरबी घेतल्यार ती कुडीच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी एकठांय जावपाक लागता. तशें जातकच मोटसाण आनी फुफ्फूसाचे नळयेंत ती वता आनी ‘हार्ट ब्लॉकेज’ची समस्या जावंक शकता. हाचे भायर चड तेल खाल्यार बीपी, साकर, कोलेस्ट्रॉल वाडटा. देखून तेल कशें खावप आनी कितलें खावप हें जाणून घेवप गरजेचें.
वेगवेगळ्या संस्कृतायांनी तेल वापरपा विशीं वेगवेगळें सांगलां. ब्रिटिश सरकाराचे मार्गदर्शक सांगतात, भलायकेन बऱ्या आशिल्ल्या मनशान दिसाक 30 ग्रामा परस चड तेल खावचें न्हय. भारतीय हवामान आनी भूगोला प्रमाण हांगाच्या लोकांक वर्साक 7 ते 10 किलो तेल वापरूं येता, अशें तज्ञांचें मत आसा. पूण भारतांत वर्साक सरासरी 17 किलो तेलाचो वापर जाता.
युरोपांतल्या थंड देशांनी ऑलिव्ह तेल खावपाची चाल आसा. बॉलिवूड सिनेमा, रियलिटी शो आनी जायराती पळोवन देशांतल्या उच्च मध्यम वर्गांत ऑलिव्ह तेलाचो वापर वाडला. पूण तें भारतीय हवामानाक योग्य न्हय, अशें तज्ञांचें मत. तापमान मात्शें वाडल्यार लेगीत ऑलिव्ह तेल इबाडटा.
नाल्लाचें तेल ‘शुद्ध वीख’?
नाल्लाचें तेल खावपाक सगळ्यांत बरें अशें खूब आदीं सावन मानतात. ताका शुद्ध सैमीक तेल मानताले. पूण, हालींच्या कांय संशोधनांनी हे विशीं प्रस्नचिन्न उबें केलां. हार्वर्ड विद्यापिठाच्या एका अभ्यासांत, नाल्लाच्या तेलाक ‘शुद्ध वीख’ अशें म्हणलां. तातूंत सॅच्युरेटेड फॅटी अॅसिड आशिल्ल्यान तें भलायकेक हानीकारक थारता, अशें म्हण्टात.
पाम तेलाची सगळ्यांत चड खरेदी
सादारणपणान पाम तेल खावपा खातीर अयोग्य आसा. तातूंत ट्रायग्लिसरीसाईडस आसतात, जे काळजा खातीर खूब धोक्याचे मानतात. अशें आसून लेगीत भारत पाम तेल सगळ्यांत चड आयात करपी देश आसा. इंडोनेशिया, मलेशिया सारक्या देशांतल्यान दर वर्सा हजारांनी कोट्यांचे पाम तेल आयात जाता. खावपा भायर पाम तेल शाबू, शॅम्पू, रंग, चॉकलेट आनी हेर खाणां- पेयां तयार करपाकय तें वापरतात.
सासवांचे तेल बरें
भारतीय रांदचे कुडींत सासवांच्या तेलाक आदीं सावन विस्वासू तेल म्हणून मान्यताय मेळ्ळ्या. ताचो खर वास भारतीय खाणां खातीर सगळ्यांत बरो मानतात. तशेंच सासवांच्या तेलांत उकळपाचो बिंदू चड आसता. हाकां लागून भारतीय उश्ण हवामानाक ते सगळ्यांत बरें मानतात. पूण सासवांचे तेलय दीर्घ काळांत धोक्याचे थारूंक शकता.
वेगवेगळ्या तेलांत तीन प्रकारची चरबी मेळटा – पॉलीअनसॅच्युरेटेड चरबी, मोनोअनसॅच्युरेटेड चरबी आनी सॅच्युरेटेड चरबी अशें आहारतज्ञ सांगतात. हातूंतले खंयचेय एका परस चड प्रमाणांत जाल्यार भलायकेचे जायते त्रास जावंक शकतात. देखून सगळ्यांत बरें म्हणल्यार तेलां मदीं बदल करप. हाकां लागून कुडीक सगळ्या तरांची चरबी मेळटली आनी आमी भलायकेन बरें उरतले.