तेरेखोल हिरवे गुरुजी आनी शेषनाग वाडेकारांचें  यादस्तीक बेगीनूच उबारचें

आमदार जित आरोलकार हांकां निवेदन भेटयतना नाना सोपटे केरकार, विठोबा बगळी, दयानंद मांद्रेंकार, प्रसाद शहापुरकार. ( निवृत्ती शिरोडकार )

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तेरेखोल हिरवे गुरुजी आनी शेषनाग वाडेकारांचें  यादस्तीक बेगीनूच उबारचें

पेडणें: गोंय मुक्तीच्या साठाव्या वर्सा तरी तेरेखोल किल्ल्या लागसारचे हिरवे गुरुजी आनी शेषनाग वाडेकर हांच्या यादस्तीकाचें काम पुराय जावचें, अशी मागणी जिवनदायिनी संस्थेन लेखी स्वरूपांत मांद्रेंचे आमदार जित आरोलकार हांचे कडेन केली. 

जिवनदायिनी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष नाना उर्फ नारायण सोपटे केरकार, प्राध्यापक विठोबा बगळी, दयानंद मांद्रेंकार, अ‍ॅड. प्रसाद शहापूरकार, ह्या शिश्टमंडळान आमदार जीत आरोलकार हांची मांद्रें कार्यालयांत वचून भेट घेवन तांकां निवेदन सादर केलें. 

तेरेखोल किल्ल्या लागसारा गोंय मुक्ती लढ्यांत शहीद जाल्ले हिरवे गुरुजी आनी शेषनाग वाडेकर हांचें यादस्तीक गोंय मुक्तीच्या साठाव्या वर्सा तरी पुराय जावचें अशी मागणी केली. 

ह्या यादस्तीकां खातीर हिरवे गुरुजी आनी वाडेकर कुटूंब फटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन यत्न करता. सरकारी यंत्रणेन प्रयत्यक्षांत काम करपाकूय सुरवात केल्ली. पूण ताचें फुडें कितें जालें हें समजूंक शकलें ना.

ह्या दोनूय हुतात्म्यांचें यादस्तीक जावचे खातीर जिवनदायिनी आनी ग्रामस्थांनी ह्या दोनूय कुटुंबांची भेट घेतली. ह्या वेळार तेन्नाचे आमदार दयानंद सोपटे हाजीर आशिल्ले. तांणी हांगा यादस्तीक उबारपाची घोशणा दिवन काम चालीक लायिल्लें. हे गजालीक बरेच म्हयने जावन गेले तरीय आजून हें यादस्तीक उबें जावंक पावूंक ना. गोंय मुक्ती लढ्याच्या भांगराळ्या वर्सा तरी हें यादस्तीक येवचें खातीर संस्थेचे अध्यक्ष नाना सोपटे केरकार हांणी मागणी केली.

ह्या वेळार आमदार जित आरोलकार हांणी, तेरेखोल किल्ल्याच्या वाठारांत दोगाय सुटके झुजार्‍यांचें यादस्तीक जावपा खातरी आपूण येत्न करतलों. गोंय मुक्तीच्या 60व्या वर्साच्या निमाण्या खिणा मेरेन हें यादस्तीक उबारतलों. आपूण पुरायेन यत्न करतलों, अशें आस्वासन आमदार आरोलकार हांणी दिलें.