तेजपाल प्रकरणाचो आयज निवाडो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः सांगाती महिला पत्रकाराचेर लिंगीक अत्याचार  प्रकरणांत तेहलकाचो संपादक तरुण तेजपालाक न्यायालयान निर्दोश सोडिल्लो. ह्या निवाड्याक राज्य सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत आव्हान दिलां. ह्या प्रकरणांत खंडपीठ शेनवारा 23 एप्रीलाक निवाडो जाहीर करतलें. तेजपालाची 21 मे 2021 ह्या दिसा म्हापशेंच्या अतिरिक्त जिल्हो आनी सत्र न्यायालयान निर्दोश सुटका केल्ली. त्या निवाड्यांत खूबशे दोश आसात आनी ताचे परतून विचार करप गरजेचें आसा, असो मुद्दो राज्य सरकारान खंडपिठांत मांडलो. जाल्यार संबंदीत याचिका कायदेशीर प्रक्रिया करिनासतना आव्हान दिलां. ताका लागून ती याचिका दाखल करपा सारकी नाशिल्ल्यान ती भायर मारची अशी मागणी तेजपाला वतीन खंडपिठांत केल्ली. ह्या प्रकरणाची सुनावणी पुराय करून खंडपिठान 19 एप्रील 2022 ह्या दिसा निवाडो राखून दवरिल्लो.