तृतीयपंथियांच्या हक्कां खातीर सिनेट वांगडीपदाची संद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांची म्हायती

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः समाजांतल्या उपेक्षीत तृतीयपंथियांक तांचे न्याय्य आनी अधिकार मेळोवन दिवचे खातीर तशेंच तांचे विशींचो भेदभाव सोंपोवपा खातिरूच पाटणा विद्यापिठाच्या सिनेट वांगडीपदार आपणे रेश्मा प्रसाद ह्या तृतीयपंथियाची नेमणूक केल्या, अशें बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांमी शेनवारा प्रुडंट खबरां चॅनला कडेन उलयतना स्पश्ट केलें.

विद्यापिठाच्या प्रशासनांत तृतीयपंथी व्यक्तीची सिनेट वांगडीपदार नेमणूक करपी राजेंद्र आर्लेकार हेदेशांतले पयले राज्यपाल थारल्यात. ते नदरेन प्रुडंट खबरां चॅनलान तांचे कडेन संवाद सादलो.

तृतीयपंथी व्यक्तीच्या न्याय, हक्कां संबंदांत 2019त केंद्र सरकारान कायदो केला. त्या कायद्या प्रमाण आपणे बिहारांतल्या अश्या व्यक्तींक तांचे अधिकार मेळोवन दिवपाचो यत्न करता. तृतीयपंथियां मदले खूब जाण उच्च शिक्षीत आसात. बिहारांत वेंचणूक समिती तशेंच थंयचे मानवी हक्क समितीचे वांगडी म्हूण तांणी काम पळयलां. राजभवनांत जाल्ले एके कार्यावळींत आपणे थंयच्या सगळ्याच तृतीयपंथियांक आमंत्रण दिल्लें. त्या वेळार तांचे कडेन जाल्ले चर्चे वेळार तातूंतले खूबशे जाण उच्चशिक्षीत आशिल्ल्याचें आपले नदरेक आयिल्लें. त्याच वेळार राज्यपाल ह्या नात्यान तांकां तांचे अधिकार मेळोवन दिवपाचें आपणें निश्चीत केल्लें. ते प्रमाण रेश्मा प्रसाद हांची आपणे कुलपती म्हूण पाटणा विद्यापिठाच्या सिनेट वांगडीपदा नेमणूक केल्या, अशें आर्लेकार हांणी सांगलें. समाजांत वावुरतना तृतीयपंथियां मुखार खूबशे प्रस्न, समस्या उप्रासतात. तांकां खूब खेपे समाजांत बरी वागणूक मेळना. तांचे कडेन भेदभाव करतात. ही परिस्थिती बंद जावप आनी तांकां तांचे हक्क, अधिकार मेळप खूब गरजेचें आसा, अशेंय आर्लेकार हांणी सांगलें.

शिक्षणीक नदरेन बिहार गिरेस्त

13 कोटी लोकांच्या बिहाराक इतिहासीक दायज आसा. एका काळार हें राज्य सगळेच बाबतींत गिरेस्त आशिल्लें. तीच गिरेस्तकाय परतून एकदां हाडून दिवपाचो यत्न राज्यपाल ह्या नात्यान आपूण करतां. सध्या आयएएस, आयपीएस, आयआयएसांत निवड जावप्यां मदले 60 टक्के चले- चलयो बिहारांतल्यो आसतात. हातींत बिहारांतली गुणवत्त लक्षांत येता. राज्यपालपदाचो ताबो घेतले उपरांत आपणें बिहारांत नवें शिक्षणीक धोरण चालीक लायलां. ताचो फायदो थंयचे शिक्षण वेवस्थेंत जाता, अशें राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी सांगलें.