तूं फक्त उखल म्हण….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इत्साशक्त आसल्यार कितेंय शक्य आसा. आतां ह्या खेळगड्याचेंच पळयात. आनीक कोणाक ताचे इतलो आत्मविस्वास, जिद्द आसा?

https://twitter.com/RANDOMFACTS2022/status/1538922831177732096?s=20&t=R66G9q0Mhs2-w7IxGjCseg