तूं फक्त उखल म्हण….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इत्साशक्त आसल्यार कितेंय शक्य आसा. आतां ह्या खेळगड्याचेंच पळयात. आनीक कोणाक ताचे इतलो आत्मविस्वास, जिद्द आसा?