तीन कोटी परस चड रुपयांची तोपी घाल्ल्या दुबाविताक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांवच्या जिल्हो न्यायालयांत जामिना खातीर अर्ज

पणजी: गोंयांतल्या गुंतवणुकदारांक चड कळंतराचें हांयस दाखोवन 3 कोटी परस चड रुपयांची तोपी घाल्ल्या प्रकरणांत गोंय पुलिसांच्या अर्थीक गुन्यांव विभागान (ईओसी) मे. युदिवो प्रा. लि. कंपनीचे प्रमोटर सुभाष चंद्रा (43) हाका अटक केल्या. अटक केल्ल्या दुबावितान मडगांवच्या दक्षीण गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयांत जामीन अर्ज दाखल केला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी आयज (शुक्रारा) जातली.

गोंयांतल्या गुंतवणुकदारांक चड कळंतराचें हांयस दाखोवन मे. युदिवो प्रा. लि. कंपनीन 3 कोटी परस चड रुपयांची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणांत विभागा कडेन गुंतवणुकदारांनी कागाळ दाखल केल्ली. ते प्रमाण मे. युदिवो प्रा. लि. कंपनीचे वेवस्थापकी संचालक विजयकुमार जैस्वाल हाणें 18 फेब्रुवारी 22 दिसा फातोड्ड्यां कचेरी उक्ती करून गुंदवणुकदारांक तीन वेगळ्यावेगळ्या येवजण्या वरवीं चड कळंतराचें हांयस दाखयलें.

ते खातीर कंपनीन 9 एजंटाची नेमणूक केल्ली. उपरांत कंपनीन ह्या येवजणे खाला गुंतवणुकदारांची सुमार 3 कोटी रुपयांची फटवणूक करून कचेरी बंद करून धांव मारले उपरांत गुंतवणुकदारांनी विभागांत धांव घेवन कागाळ दाखल केल्ली. हाची दखल घेवन विभागान पुलीस निरिक्षक राजाशद शेख हांणी राज्या वतीन कागाळ दाखल केली.

हाची दखल घेवन पुलीस उपनिरिक्षक पराग पारेख हांणी कंपनीचे वेवस्थापकी संचालक विजय कुमार जैस्वाल, ताची घरकान्न रश्मी जैस्वाल, सुभाष चंद्रा हांचे सयत 9 एजंटां आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 406, 409, 420, 506(ii) आनी 120 बी आनी गोंय ठेविदार कळंतर संरक्षण कायद्याचें कलम 3 आनी 5 आनी इनाम, चीट आनी पयसो अभिसरण येवजण (बंदी) कायद्याचें कलम 4 आनी 5 खाला गुन्यांव दाखल करून तपास सुरू केला.

ह्या प्रकरणांत विभागान विजय कुमार जैस्वाल ह्या दुबाविताक अटक केल्ली. उपरांत विभागान कंपनीचे प्रमोटर सुभाष चंद्रा हाका गुजरात सावन अटक केली. वयल्या न्यायालयांत ताका पयली पांच दीस पुलीस कोठी दिली. ती सोंपले उपरांत ताका न्यायालयीन कोठयेंत धाडून दिलो.

मजगतीं, दुबावीत चंद्रान न्यायालयांत जामीन अर्ज दाखल केला.