तीन आयकर निरीक्षकां आडलिंगीक अत्याचाराचो गुन्यांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशेः पाटो- पणजी हांगच्या केंद्रीय आयकर भवन कार्यालयांत एक कनिश्ठ बायल कर्मचाऱ्याची लिंगीण छळ करपाच्या प्रकारा खातीर आयकर निरीक्षक मनिंदर सिंग अट्टारी, आदित्य वर्मा आनी दीपक कुमार हांचे आड पणजे पुलीस स्टेशनांत गुन्यांव नोंद केला.
लिंगीक अत्याचाराचो हो प्रकार फाटल्या 22 फेब्रुवारी तें एप्रील मजगतीं घडिल्लो. फोन करून तशेंच व्हॉट्सअॅप संदेश धाडून पोजडे चाळे करप, आडावप, हात धरपाचो यत्न करप अशे तरेन ह्या निरीक्षकांनी पिडेस्त बायल कर्मचाऱ्याचो छळ चलयल्लो. ताका बेजारून निमणे ते बायलेन तांचे आड कागाळ केली.
तिणे केल्ले कागाळेच्या आदारान पुलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354, 354 ए, 354 ड 506 (2) आनी 509 ह्या कलमां खाला दुबावीत निरीक्षकां आड गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्ल्याची कॉपी पणजी पयलो वर्ग न्यायालय, आयकर कार्यालयांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक धाडल्या. पुलीस निरीक्षक निखिल पालेकार हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक लॉरीन सिक्वेरा ह्या प्रकरणाचो तपास करता.
निर्भाय प्रकरणा उपरांत केंद्र सरकारान देशांतल्या सगल्या सरकारी आनी खाजगी कार्यालयांतल्या लिंगीक छणणुके आड विशाखा समिती स्थापन करपाचे निर्देश दिल्ले. आयकर खातें हें केंद्रीय एजन्सीचें कार्यालय आसा. तरीय ह्या कार्यालयांत अजून ही समिती स्थापन केल्ली ना. बायल कर्मचाऱ्यांचे लिंगीक अत्याचाराचो प्रकार उक्ताडार येतगीर आतां ही समिती स्थापन केल्या अशी खबर आसा.
निरीक्षकांची बदली
केंद्रीय आयकर खात्यान ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्या. तिगून आयकर निरीक्षकांची पोटो कार्यालयांतल्यान गोंयांतल्या हेर कार्यालयांत बदली केल्या. शिवाय तांची खात्यांतर्गत चवकशी सुरू केल्या.