तिळारी धरण खारजांची तपासणी करपा खातीर उदका पुरवण बंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः तिळारी धरणाच्या खारजांची स्थिती सध्या धोक्याची जाल्या. ताका लागून जाय ते तांकीन उदक सोडपाक मेळना. शिवाय हे खारीज बांदून बरींच वर्सां जाल्यांत. आतां तांची घटाय तपासून पळोवपाचें काम मदीं मदीं  संबंदीत अधिकारी करतात. फाटल्या देड म्हयन्यांत माती टेस्टींग करपा खातीर तीन फावट खारजांतल्यान उदक सोडप बंद केल्लें. आयतारा टेस्टींग करपा खातीर गोंय, दोडामार्ग, बांदा हांगा जावपी उदका पुरवण बंद केल्ली. ताका लागून शेतकारांची गैरसोय जाली.
फाटल्या 25 वर्सांत खारजांची जाय तशी देखभाल करपा कडेन आडनदर केल्ल्यान ताचे परिणाम आतां दिसपाक लागल्यात. आयतारा कोल्हापूरच्या तज्ञ्नांनी खारजांची स्थिती धोक्याची आसा थंयची माती टेस्टींगा खातीर घेवन गेले. ते खातीर शेनवारा रातीं उसरां तिळारीचो दावे कडचो मुख्य खारजांत उदक सोडप बंद केल्लें. टेस्टींगा खातीर दोडामार्ग, आंबेली हांगा चार सुवातांनी माती टेस्टींगा खातीर घेतल्या.
धरणाच्या दोनूय खारजांत बाराय म्हयने उदक आसता. मात तांची देखभाल करपा खातीर ते केन्ना बंद केले नात. कुल्ल्यांनी खारजांच्या लायनींग पोखरलां आसपाची शक्यताय आसा. परत परत टेस्टिंगा खातीर खारजांत उदक सोडप बंद करत कितलें मेरेन सारकें आसा अशें लोक विचारतात. तिळारी खारीज विभागाचो कार्यकारी अभियंतो रोहीत कोरे हांचे कडेन संपर्क साधलो तेन्ना मातयेच्या टेस्टिंगा खातीर उदक सोडप बंद केलां अशें तांणे सांगलें.