तियात्रीस्त मारियो मिनेझीस हांका कला अकादमीचीं आर्गां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः गोंय तित्राय अकादमीचो उपाध्यक्ष तियात्रीस्त मारियो मिनेझीस हांच्या मरणाक लागून कला अकादमीन दुख्ख उक्तावन तांकां आर्गां ओपल्यांत. राज्यांत तियात्र कलाकारांक फुडें हाडपा खातीर कला अकादमीच्या वावराक तांचें मोलाचें योगदान मेळटालें अशें कला अकादमीचो अध्यक्ष तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी आपल्या दुखवट्याच्या संदेशांत म्हणला.
पिरायेच्या 6व्या वर्सा तियात्र माचयेर पावल घालून 1978 वर्सा हौशी तियात्र कलाकारांचो पंगड तयार करपी मिनेझीस हांणी 1981 वर्सा वेवसायीक तियात्र माचयेर आपलो पयलो तियात्र सादर केलो. तांणी आपले कारकिर्दींत जायती तियात्रां बरोवन तांचें दिग्दर्शन केलें. तांच्या मरणान राज्याक एका बऱ्या कलाकाराक वोगडावचें पडलां अशें गावडे हांणी म्हणलां. ट्रॅजडी किंग अशी नामन जोडपी मिनेझीस हांणी  “थॅंक्यू” हें कोवीड म्हामारीच्या विशयाचेर बरयल्लें आपलें निमाणे तियात्र माचयेर हाडून ताचे 25 प्रगोय केलें. तियात्र मोगींच्या मनांत तें सासणाचे उरतले अशें गावडे हांणी संदेशान नमूद केलां.