तार-सावर्ड्यां 9 फूट लांबायेचो किंग कोब्रा धरलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वाळपय ः तार-सावर्डे वाठारांत 9 फूट लांबायेचो किंग कोब्रा धरपाची घडणूक हालींच घडली.
सर्पमित्र विशांत गांवकार हांणी हो किंग कोब्रा धरून ताका जीवदान दिलें.
हे विशींची माहिती अशी ः तार-सावर्डे वाठारांतल्या अंकुश गांवकार हांच्या घरांत किंग कोब्रा आशिल्ल्याची माहिती मेळटकच विशांत गांवकार बेगोबेग थंय गेलो आनी शर्थीचे यत्न करून ताणें किंग कोब्राक धरलो. किंग कोब्रा घरांत एके कुडींत लिपून बशिल्लो. ताका फिशालकायेन ताब्यांत घेतलो.
हो किंग कोब्रा 9 फूट लांबायेचो आसा. ताका रान खात्याच्या अधिकाऱ्याचे सुवादीन केला.
अंकुश गांवकार हांच्या घरांत हो किंग कोब्रा आयिल्लो. लिपून बशिल्लो. कुटुंबांतल्या सगल्यांचीच भियेवन गुळी जाल्ली. म्हाका हे विशींची खबर मेळटकच हांव थंय गेलों आनी ताका धरलो. गांवकार कुटुंबान सुटकेचो हुस्कारो सोडलो अशें विशांत गांवकार हाणें सांगलें.
मजगतीं, ह्या किंग कोब्राक धरिल्ले खातीर अंकुश गांवकार हांच्या कुटुंबान समाधान उक्तायलां आनी विशांत गांवकाराचे उपकार मानल्यात.