ताणतणाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मनशांक मानसिक आजार जावपाक तरेकवार कारणां आसूं शकतात. तांच्या कुटुंबातलें सदचें वातावरण, घरची गरीब परिस्थिती, बेकारी, मानसीक समाधान ना जावप, घरांतल्या मनशांचे सुख जाय त्या प्रमाणात ना मेळप हीं मुख्य कारणां आसूं शकता. ह्या सगळ्या गजालींचो मनाचेर ताण म्हणजेच वजें जावप ही मानसीक दुयेसांचीं लक्षणां, अशें म्हाका दिसता. आपुण येवजिल्या कामांत येश ना मेळप, अडी- अडचणी येवप हाकाय लागून मनशांक मानसीक दुयेंस जावं शकता. ताणतणाव, एकसुरेंपण आसल्यार सुद्धा मानसीक दुयेंस जाता. तरातरांचे वायट विचार मनान धुमशेणां घालतात.
आतां मानसिक दुयेंसांचेर वखद म्हणजे सगळ्यांत पयलीं बरो आहार म्हणजे खाण-जेवण घेतलें म्हणटकच मन प्रसन्न जाता. कुडीक उर्जा, ताकद मेळटा. स्वच्छता आणि आपल्या भलायकेची जतनाय घेवप, चड करून घरात रांदिल्लेंच खाद्यपदार्थ खावप चड बरें. च्या, चपाती, दाळ, शित, हुनहुनीत शितार साजुक तुपाची धार, पाचव्यो पालेभाजयो, सालाद आनी आंबट तिखट लोणचें म्हणजे आपलो संतुळीत आहार जालो, अशें समजुया. चड मसाल्याचे, तेलकट पदार्थ खाना जाल्यार सामकें बरे. हो जड आहार कुडीचेर वायट परिणाम करता. कांय लोक शित- हुमण, दाळ, भाजी खातात म्हणून ते ठणठणीत आसात. सैमांत मेळपी भाज्यो खाल्यार कुडीचें पोशण बरें जाता. हळडुवीं पिकिल्लीं फळां सद्दां खावपाक जाय.
शेवटाक सांगीन दिसता, कुटूंबान चारचवगां बरोबर बसून वेळ घालोवप, इश्टांच्या सहवासान रावप, चडात चड लोकां वांगडा वळखी करप, एकमेकां बरोबर गजाली करप म्हणजे आपलो ताणतणाव कमी जावप. वळखीचे रुपांतर इश्टागतींत जावप खरेंच बरें. ताणतणावाचेर रामबाण वखद म्हणल्यार चडांत चड इश्टांचो परिवार, कुटूंब सदस्य आनी तांचे वांगडा केल्लो मुक्त संवाद, गजाली अशें हांव मानता.

सिद्धी तिळवे
7972535321